Reptielen

Reptiel is de gangbare naam voor een van de hoofdgroepen van gewervelde landdieren. Het wordt niet zozeer gebruikt door biologen, die nauwkeuriger termen gebruiken.

De naam "reptiel" komt van het Latijn en betekent "iemand die kruipt". Alle levende reptielensoorten zijn koudbloedig, hebben een schilferige huid, en leggen cleidoïsche eitjes. Ze scheiden urinezuur uit (in plaats van ureum) en hebben een cloaca. Een cloaca is een gedeelde opening voor de anus, de urinewegen en de voortplantingskanalen. Reptielen delen ook een ordening van het hart en de grote bloedvaten die verschilt van die van zoogdieren.

Veel belangrijke groepen reptielen zijn nu uitgestorven, bijvoorbeeld de mosasauriërs. Vroeger zeiden we dat de dinosauriërs waren uitgestorven, maar ze overleven in de vorm van hun gevederde nakomelingen (vogels). Tot de oude reptielen die wel overleven behoren de schildpadden, de krokodillen en de Tuatara, de eenzame overlevende van de groep. De grote meerderheid van de huidige reptielen zijn slangen en hagedissen.

De studie van levende reptielen wordt herpetologie genoemd.

Diagram van de traditionele Reptilia: het is geen clade. Om een clade te zijn zou het vogels (Aves) moeten bevatten en Amniota moeten laten vallen. Daarom heeft de term 'Sauropsida' vaak de voorkeur boven de term 'Reptilia' (in de moderne taxonomie).Zoom
Diagram van de traditionele Reptilia: het is geen clade. Om een clade te zijn zou het vogels (Aves) moeten bevatten en Amniota moeten laten vallen. Daarom heeft de term 'Sauropsida' vaak de voorkeur boven de term 'Reptilia' (in de moderne taxonomie).

Vogels in relatie tot reptielen

Sommige reptielen zijn nauwer verwant aan vogels dan andere reptielen. Krokodillen zijn nauwer verwant aan vogels dan aan hagedissen. Theropod dinosaurussen zijn nog nauwer verwant, omdat vogels uit hen zijn geëvolueerd.

Cladistische schrijvers geven de voorkeur aan een meer eenduidige (monofiele) groepering. Dit plaatst de vogels (meer dan 10.000 soorten) bij wat men normaal gesproken reptielen noemt. (zie Sauropsida)

Taxonomie

Reptilia is een evolutionaire rang in plaats van een clade. De belangrijkste reden is dat de term 'reptiel' geen vogels omvat, de afstammelingen van de theropoddinosaurussen. Een andere reden is dat het woord 'reptiel' misleidend is omdat veel uitgestorven soorten heel anders waren dan levende reptielen.

Dus in plaats van Reptilia als een taxonomische klasse, gebruiken veel deskundigen vandaag de dag de Klasse Sauropsida (die alle reptielen en vogels, levend en uitgestorven, omvat). Klasse Synapsida omvat zoogdieren en al hun voorouders. Reptiel is nog steeds de gebruikelijke informele term om levende slangen en hagedissen te beschrijven. Zoogdieren zijn een echte clade, en dus is Mammalia nog steeds de taxonomische term.

Aangezien reptielen niet monofiel zijn, is het herclassificeren ervan een van de belangrijkste doelstellingen van de onderzoekers. Sommige taxonomen, zoals Benton, maken Sauropsida en Synapsida als klasse-taxa. De twee groepen splitsen zich op in het Carboon, uit de stamgroep Amnioten (de vroege tetrapoden, die cleidoïsche eieren hebben gelegd).

Oogfunctie

Een membraan vormt een binnenooglid bij reptielen en vogels. Witachtig of doorschijnend, het kan over het oog worden getrokken om het te beschermen tegen stof en het vochtig te houden. Het wordt het nictiterende membraan genoemd.


Levende reptielen

·        

·        

·        

·        

Kameleons, een hagedis

·        

·        

Komodovaraan, slapend. Grootste levende hagedis

Vragen en antwoorden

V: Wat is een reptiel?A: Een reptiel is een van de hoofdgroepen van gewervelde landdieren die een geschubde huid hebben, kledeieren leggen, urinezuur uitscheiden en een cloaca hebben.

V: Worden vogels als reptielen beschouwd?A: Vogels zijn geëvolueerd uit dinosauriërs, maar worden niet als reptielen beschouwd.

V: Waarom worden ze reptielen genoemd?A: De naam "reptiel" komt uit het Latijn en betekent "iemand die kruipt".

V: Wat is een cloaca?A: Een cloaca is een gemeenschappelijke opening voor de anus, urinewegen en voortplantingskanalen, die voorkomt bij reptielen en vogels.

V: Hebben reptielen dezelfde hartindeling als zoogdieren?A: Nee, reptielen hebben een andere indeling van het hart en de belangrijkste bloedvaten dan zoogdieren.

V: Welke uitgestorven reptielen worden er in de tekst genoemd?A: Enkele voorbeelden van uitgestorven reptielen in de tekst zijn mosasauriërs en dinosauriërs, waarvan de gevederde afstammelingen vogels zijn.

V: Hoe wordt de studie van levende reptielen genoemd?A: De studie van levende reptielen wordt herpetologie genoemd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3