Candidatus

Candidatus is een term in de taxonomie (wetenschappelijke classificatie) van bacteriën.

Het is een label dat wordt aangebracht vóór de naam van een bacterie die niet kan worden gekweekt op een agarplaat of in een andere bacteriologische cultuur. Een voorbeeld zou zijn "Candidatus Phytoplasma allocasuarinae". De Candidatus-status kan worden gebruikt wanneer een soort of genus goed bestudeerd is, maar niet kan worden gekweekt. Tegenwoordig wordt veel informatie verkregen door 16S ribosomaal RNA-sequentieanalyse.

Geschiedenis

Voor een correcte publicatie van een soort moeten bacteriën worden geïsoleerd, gekweekt, beschreven en gedeponeerd in een bacteriologische kweekcollectie. Sommige bacteriën vereisen echter speciale weefselkweekomstandigheden en kunnen niet in bacteriologische kweekcollecties worden gehouden. Hiertoe behoren bacteriën die in andere organismen of cellen leven. Hiertoe behoren obligaat intracellulaire pathogenen en endosymbionten, insectensymbionten en populaties uit oceanen of slib.

In 1994 publiceerden Murray en Schleifer een taxonomische nota. Zij bevelen aan een nieuwe categorie van onbepaalde rang (Candidatus) in te stellen voor bepaalde vermeende taxa die niet voldoende gedetailleerd konden worden beschreven om de instelling van een nieuw taxon te rechtvaardigen. Er werd ook aanbevolen een Candidatus-lijst op te stellen in het International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Volgens de "IRPCM Phytoplasma/Spiroplasma Working Team - Phytoplasma taxonomy group" moet de afkorting voor Candidatus Ca zijn.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3