Taxon

Een taxon (meervoud taxa) is een taxonomische groep of taxonomische eenheid. Het is een groep organismen waarvan een taxonoom besluit dat ze bij elkaar horen.

Taxa kunnen groot of klein zijn, een vrij klein taxon zijn de giraffen, een zeer groot zijn de kevers.

Een taxonoom kan aan een taxon een wetenschappelijke naam en een rangorde toekennen; hierdoor wordt het op een bepaald niveau in een hiërarchie geplaatst. Het is niet strikt noodzakelijk om een taxon een naam of een rang toe te kennen, maar het maakt het wel veel gemakkelijker om naar het taxon te verwijzen. Veel taxa moeten echter jaren wachten voordat ze een naam krijgen.

Een hiërarchie van belangrijke rangenZoom
Een hiërarchie van belangrijke rangen

Rangen

Er is geen limiet aan het aantal rangen dat kan bestaan, maar de belangrijkste rangen zijn, in hiërarchische volgorde:

Domein

Koninkrijk

Phylum of Divisie

Klasse

Bestel

Familie

Geslacht

Soorten

Ondersoort

Opmerking: "Phylum" is formeel van toepassing op elk biologisch domein, maar van oudsher werd het altijd gebruikt voor dieren, terwijl "Division" van oudsher vaak werd gebruikt voor planten, schimmels enz.

Een eenvoudige zin om de volgorde te onthouden is "Waardige Koningen Schaken Op Fijn Groen Zijde" (er zijn nog veel meer van dergelijke zinnen).

Taxonomie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen taxonomie en systematiek. Systematiek houdt zich bezig met hoe groepen zich tot elkaar verhouden. Taxonomie houdt zich bezig met het maken van groepen (taxa), het bepalen wat bij elkaar hoort. Taxonomie wordt ook wel classificatie genoemd.

Een speciaal onderdeel van de taxonomie is de nomenclatuur. Deze bestaat uit regels over welke namen gebruikt moeten worden. Een taxonoom beslist dus eerst wat wel en wat niet in een groep thuishoort, en beslist dan aan de hand van de nomenclatuur welke naam deze groep moet krijgen. Als een groep groter of groter wordt gemaakt, kan ze een andere naam krijgen. Anderzijds kan dezelfde naam verwijzen naar een groter taxon (volgens een bepaalde taxonoom) of naar een kleiner taxon (volgens een andere taxonoom). Dit betekent dat wetenschappelijke namen niet gegarandeerd stabiel zijn. De meeste namen zijn stabiel, maar voor sommige taxa is er geen overeenstemming over de naam, omdat taxonomen het er niet over eens zijn wat wel en wat niet bij elkaar hoort.

Een taxonoom kan zelf beslissen welke wetenschappelijke redenen hij aanneemt om een groep (een taxon) te maken. Als hij niet overtuigend is in zijn keuze, zullen andere taxonomen het niet met hem eens zijn, en zij zullen dan andere afspraken maken. Tegenwoordig wordt biologische classificatie meestal verondersteld te gebeuren op basis van evolutionaire (fylogenetische) verwantschappen, voor zover die bekend zijn.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3