Carpetbagger

Carpetbagger is een term uit de politieke geschiedenis van de Verenigde Staten. Een carpetbagger was een noorderling die na de Amerikaanse Burgeroorlog naar het Zuiden verhuisde. Deze periode wordt de "reconstruction era" genoemd.

Blanke zuiderlingen vreesden dat ze het verslagen Zuiden zouden plunderen. Zestig tapijtzuigers werden gekozen in het Congres. Onder hen waren de meeste Republikeinse gouverneurs in het Zuiden tijdens de wederopbouw. Een historicus zei:

Carpetbaggers steunden over het algemeen maatregelen gericht op democratisering en modernisering van het Zuiden - wetgeving inzake burgerrechten, steun voor economische ontwikkeling, de oprichting van openbare schoolsystemen.

"Carpetbagger' verwees naar de goedkope tapijtzakken (een vorm van bagage) die veel van de nieuwkomers bij zich droegen. De term werd geassocieerd met opportunisme en uitbuiting door buitenstaanders. Tegenwoordig wordt de term gebruikt voor een "parachutekandidaat": een politieke kandidaat voor een openbaar ambt in een gebied ver van huis.

1872 cartoon van Senator Carl Schurz als een tapijtvegerZoom
1872 cartoon van Senator Carl Schurz als een tapijtveger


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3