Amerikaans Congres


Het Congres van de Verenigde Staten is de wetgevende of wetgevende tak van de Amerikaanse regering. Het komt bijeen in het Capitool van de Verenigde Staten.

Het heeft twee huizen (delen): Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat. Dit twee huizensysteem staat bekend als een tweekamerstelsel (bi is het Latijnse woord voor "twee", en camera is Latijn voor "kamer" of "kamer"). Er zijn 435 vertegenwoordigers in het Congres, verdeeld over de staten op basis van hoeveel mensen er in de staat wonen. Er zijn 100 Senatoren in het Congres, waarvan er twee uit elke staat komen.

De primaire taak van het Congres is om te schrijven, te debatteren en wetsontwerpen aan te nemen (wetten die ze willen). Opdat het Congres een wetsvoorstel kan aannemen, moeten beide huizen precies hetzelfde wetsvoorstel aannemen. Voor elk huis om een wetsvoorstel aan te nemen, moet meer dan de helft van de leden stemmen voor het aannemen van het wetsvoorstel. Nadat beide huizen hetzelfde wetsvoorstel hebben aangenomen, wordt dit wetsvoorstel naar de president gestuurd. Als de president akkoord gaat, moet hij of zij het wetsvoorstel binnen 10 dagen ondertekenen. Als de president niet akkoord gaat, kan hij of zij zijn of haar veto uitspreken over het wetsvoorstel en het terugsturen naar het Congres. Als het wetsvoorstel niet binnen 10 dagen door de president wordt ondertekend of van zijn veto wordt voorzien, wordt het wetsvoorstel sowieso wet als het Congres zijn zitting niet binnen die tijd verdaagt (beëindigt). Als het Congres binnen die tijd verdaagt, wordt het wetsvoorstel geen wet. Het Congres kan het veto van een president van een wetsvoorstel opheffen door meer dan tweederde van zijn leden het wetsvoorstel te laten goedkeuren. In dat geval wordt het wetsvoorstel wet, ook al heeft de president zijn veto uitgesproken.

In artikel 1 van de grondwet van de Verenigde Staten staat welke onderwerpen het Congres wetten kan aannemen.

Leden van het Congres kunnen niet worden gearresteerd, behalve voor bepaalde misdrijven, tijdens een zitting van het Congres of als ze naar een zitting gaan of ervan terugkeren.

Elk huis van het Congres kan besluiten om een van zijn leden te verdrijven (weg te gooien) als meer dan tweederde van hen stemt om hem of haar te verdrijven.

De politieke partij met de meeste leden in een huis van het Congres beslist meestal welke wetsvoorstellen in hun huis worden gestemd.

Gerelateerde pagina

  • Parlementaire procedure

Vragen en antwoorden

V: Wat is de wetgevende tak van de regering van de Verenigde Staten?


A: De wetgevende tak van de regering van de Verenigde Staten staat bekend als het Congres.

V: Hoeveel huizen heeft het Congres?


A: Het Congres heeft twee kamers, namelijk het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten en de Senaat van de Verenigde Staten. Dit systeem met twee huizen staat bekend als een tweekamerstelsel.

V: Hoeveel vertegenwoordigers zitten er in het Congres?


A: Het Congres telt 435 vertegenwoordigers, verdeeld over de staten op basis van het aantal inwoners van elke staat.

V: Hoeveel senatoren zitten er in het Congres?


A: Er zitten 100 senatoren in het Congres, twee uit elke staat.

V: Wat moet er gebeuren voordat een wetsvoorstel wet wordt?


A: Om een wetsvoorstel wet te laten worden, moeten beide huizen precies hetzelfde wetsvoorstel goedkeuren en moet het binnen 10 dagen door de president worden ondertekend. Als de president zijn veto uitspreekt, kan meer dan tweederde van de leden die het wetsvoorstel goedkeuren, dit veto terzijde schuiven en het toch tot wet verheffen.

V: Over welke onderwerpen kan het Congres wetten aannemen? A: In artikel 1 van de grondwet van de Verenigde Staten staat over welke onderwerpen het Congres wetten kan maken.

V: Kunnen congresleden gearresteerd worden tijdens hun zitting of tijdens hun heen- of terugreis? A: Congresleden kunnen niet worden gearresteerd tijdens hun zitting of terwijl ze naar een zitting gaan of ervan terugkeren, behalve voor bepaalde misdrijven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3