Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing

Het Verdrag tegen foltering is een internationaal mensenrechtenverdrag dat op 10 december 1984 door de Verenigde Naties in het leven is geroepen en dat elke vorm van foltering en elke wrede, onmenselijke en onterende bestraffing of behandeling die de waardigheid van de persoon aantast, verbiedt. Het verdrag is op 26 juni 1987 in werking getreden.

Het verdrag kent ook het facultatieve protocol dat internationale organisaties voor onderzoek naar de mensenrechten in staat stelt de gevangenissen te onderzoeken in een land dat het protocol ratificeert om te weten te komen of er folteringen of onmenselijke behandelingen of bestraffingen worden toegepast die door het verdrag worden verboden.

Verwante pagina's

  • Marteling
  • Internationale wetgeving inzake mensenrechten

Andere pagina

  • Verdrag tegen Touture

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3