Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing

Het Verdrag tegen foltering is een internationaal mensenrechtenverdrag dat op 10 december 1984 door de Verenigde Naties in het leven is geroepen en dat elke vorm van foltering en elke wrede, onmenselijke en onterende bestraffing of behandeling die de waardigheid van de persoon aantast, verbiedt. Het verdrag is op 26 juni 1987 in werking getreden.

Het verdrag kent ook het facultatieve protocol dat internationale organisaties voor onderzoek naar de mensenrechten in staat stelt de gevangenissen te onderzoeken in een land dat het protocol ratificeert om te weten te komen of er folteringen of onmenselijke behandelingen of bestraffingen worden toegepast die door het verdrag worden verboden.

Verwante pagina's

Andere pagina

  • Verdrag tegen Touture

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering?


A: Het is een verdrag van de internationale mensenrechtenwetgeving dat op 10 december 1984 werd gecreëerd door de Verenigde Naties. Het verbiedt alle vormen van foltering, wrede, onmenselijke en vernederende straffen of behandelingen die de waardigheid van een persoon aantasten.

V: Wanneer trad het Verdrag in werking?


A: Het Verdrag trad in werking op 26 juni 1987.

V: Hoeveel landen hebben het Verdrag in april 2022 geratificeerd?


A: Vanaf april 2022 hebben 173 landen het Verdrag geratificeerd.

V: Wat is het facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering?


A: Het optionele protocol stelt nationale of internationale organisaties voor mensenrechtenonderzoekers in staat om de gevangenissen in een land dat het protocol heeft geratificeerd te onderzoeken en na te gaan of er martelingen, onmenselijke behandelingen of straffen plaatsvinden die door het verdrag zijn verboden.

V: Hoeveel landen hebben het protocol in april 2022 geratificeerd?


A: Vanaf april 2022 hebben 91 landen het protocol geratificeerd.

V: Wie houdt toezicht op de uitvoering van het Verdrag tegen foltering?


A: Het Verdrag staat onder toezicht van het Comité tegen Foltering.

V: Wat verbiedt het Verdrag tegen foltering?


A: Het Verdrag tegen foltering verbiedt alle vormen van foltering, elke wrede, onmenselijke en onterende bestraffing of behandeling die de waardigheid van een persoon aantast.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3