Cross-culturele communicatie

Interculturele communicatie is een studiegebied dat probeert te begrijpen hoe mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar communiceren - op vergelijkbare en verschillende manieren - en hoe zij communicatie tussen culturen tot stand brengen. Interculturele communicatie is een verwant studiegebied. Interculturele communicatie wordt soms synoniem gebruikt met interculturele communicatie. 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3