Synoniem (taalkunde)

Een synoniem is een woord (of een zinsdeel) dat hetzelfde betekent als een ander woord of zinsdeel.

Voorbeelden:

·         auto en automobiel

·         baby en zuigeling

·         kind en kind

·         student en scholier

·         ziek en ziek

·         bang en angstig

Synoniemen kunnen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden of bijvoeglijke naamwoorden zijn, maar beide woorden moeten tot hetzelfde deel van de spraak behoren. Dat betekent dat alleen een zelfstandig naamwoord een synoniem kan zijn van een ander zelfstandig naamwoord, alleen een werkwoord kan een synoniem zijn van een ander werkwoord, enzovoort.

Men kan sets synoniemen vinden in een thesaurus, dat is een boek waarin groepen verwante woorden staan.

Geschiedenis

Het woord "synoniem" dateert van meer dan 500 jaar geleden, naar het laatmiddeleeuws Engels. De term is in het Latijn afgeleid van het Griekse woord sunōnumon, onzijdige vorm (gebruikt als zelfstandig naamwoord) van het bijvoeglijk naamwoord sunōnumos, van sun- wat 'met' betekent + onoma wat 'naam' betekent in de Griekse taal.

De betekenis van het woord is al die eeuwen onveranderd gebleven. Er bestaat zelfs een gezegde dat teruggaat tot 1892: "Eens een synoniem, altijd een synoniem". Het woord is aan generaties Engelstalige studenten onderwezen en is algemeen bekend bij het grote publiek. Veel andere talen hebben een soortgelijk woord voor "synoniem" met dezelfde of vergelijkbare spelling.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3