Vervreemding

Vervreemding is het gevoel buitengesloten te zijn, er niet bij te horen of jezelf niet te begrijpen in relatie tot je omgeving. Vervreemding kan op vele manieren worden besproken. In de psychologie spreken onderzoekers over vervreemding in termen van hoe goed of slecht mensen in hun sociale groep passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe goed mensen zich verhouden tot hun leeftijdsgenoten in een school of op de werkplek, en hoe verbonden ze zich voelen met de mensen om hen heen.

In de sociologie is vervreemding een complexer en moeilijker idee. Vervreemding is hoe mensen zichzelf begrijpen in relatie tot hun hele samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is hoe mensen aan zichzelf denken als ze werken en hun werk doen. Karl Marx schreef hierover. Dit soort vervreemding komt voor als mensen werk doen waar ze niet in geïnteresseerd zijn of dat ze saai vinden. In bijna alle samenlevingen moeten sommige mensen echter werk doen dat ze niet leuk vinden omdat ze geld moeten verdienen. Dit kan worden gezien als een vorm van vervreemding omdat de ware gevoelens van een persoon en hun acties gescheiden zijn en niet met elkaar in verband staan. Aan de andere kant kan een persoon zich machtig en verbonden voelen als hij een baan doet die hij leuk vindt. Empowerment en het gevoel van verbondenheid is het tegenovergestelde van vervreemding.

Vervreemding is ook een belangrijk element in het existentialisme van Sartre en Camus. Het verband tussen deze ideeën is het thema van Colin Wilson's The Outsider (1956). Anomie is een ander verwant idee.

Andere pagina

  • Sociaal isolement

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3