Vervreemding

Vervreemding is het gevoel buitengesloten te zijn, er niet bij te horen of jezelf niet te begrijpen in relatie tot je omgeving. Vervreemding kan op vele manieren worden besproken. In de psychologie spreken onderzoekers over vervreemding in termen van hoe goed of slecht mensen in hun sociale groep passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe goed mensen zich verhouden tot hun leeftijdsgenoten in een school of op de werkplek, en hoe verbonden ze zich voelen met de mensen om hen heen.

In de sociologie is vervreemding een complexer en moeilijker idee. Vervreemding is hoe mensen zichzelf begrijpen in relatie tot hun hele samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is hoe mensen aan zichzelf denken als ze werken en hun werk doen. Karl Marx schreef hierover. Dit soort vervreemding komt voor als mensen werk doen waar ze niet in geïnteresseerd zijn of dat ze saai vinden. In bijna alle samenlevingen moeten sommige mensen echter werk doen dat ze niet leuk vinden omdat ze geld moeten verdienen. Dit kan worden gezien als een vorm van vervreemding omdat de ware gevoelens van een persoon en hun acties gescheiden zijn en niet met elkaar in verband staan. Aan de andere kant kan een persoon zich machtig en verbonden voelen als hij een baan doet die hij leuk vindt. Empowerment en het gevoel van verbondenheid is het tegenovergestelde van vervreemding.

Vervreemding is ook een belangrijk element in het existentialisme van Sartre en Camus. Het verband tussen deze ideeën is het thema van Colin Wilson's The Outsider (1956). Anomie is een ander verwant idee.

Andere pagina

  • Sociaal isolement

Vragen en antwoorden

V: Wat is vervreemding?


A: Vervreemding is het gevoel buitengesloten te zijn, er niet bij te horen of jezelf niet te begrijpen in relatie tot je omgeving.

V: Hoe kijkt de psychologie aan tegen vervreemding?


A: In de psychologie spreken onderzoekers over vervreemding in termen van hoe goed of slecht mensen in hun sociale groepen passen. Dit kan betekenen hoe goed mensen zich verhouden tot hun leeftijdsgenoten op een school of werkplek, en hoe verbonden zij zich voelen met hun omgeving.

V: Hoe ziet de sociologie vervreemding?


A: In de sociologie is vervreemding een complexer en moeilijker begrip. Vervreemding is hoe mensen zichzelf zien in relatie tot hun hele samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is hoe mensen zichzelf zien als ze werken en een baan hebben. Karl Marx schreef hierover. Dit soort vervreemding treedt op wanneer mensen werk doen waarin ze niet geïnteresseerd zijn of dat ze saai vinden. In bijna alle samenlevingen moeten sommige mensen echter werk doen dat ze niet leuk vinden, omdat ze geld moeten verdienen. Dit kan worden gezien als een vorm van vervreemding, omdat iemands ware gevoelens en zijn daden gescheiden en niet met elkaar verbonden zijn. Anderzijds kan iemand zich gesterkt en verbonden voelen als hij werk doet dat hij wel leuk vindt. Empowerment en het gevoel verbonden te zijn is het tegenovergestelde van vervreemding.

V: Welk verband bestaat er tussen existentialisme en vervreemding?


A: Vervreemding is ook een sleutelelement in het existentialisme van Sartre en Camus. Het verband tussen deze ideeën is het thema van The Outsider (1956) van Colin Wilson. Anomie is een ander verwant idee.

V: Wat betekent anomie?


A: Anomie verwijst naar een afwezigheid of afbraak van sociale normen, waardoor individuen zich niet verbonden voelen met de samenleving als geheel, omdat ze geen doel of richting hebben aan de aanvaarde maatschappelijke waarden of gedragsnormen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3