Laster

Smaad is iets zeggen of schrijven over een andere persoon waardoor diens reputatie wordt geschaad. Wanneer mensen het woord smaad gebruiken, betekent dat meestal dat de bewering niet waar is. In dit geval is het in strijd met de wet. Een uitlating die lasterlijk is, wordt lasterlijk genoemd.

Om lasterlijk te zijn, moet een uitspraak een feit beweren te zijn in plaats van een mening. Bijvoorbeeld, zeggen: "Meneer Jones is gemeen" kan niet lasterlijk zijn, omdat het iemands mening is. Maar als iemand zegt: "Meneer Jones steelt snoep van kinderen", dan is de uitspraak wel lasterlijk als hij niet waar is, want dan is het een feit en geen mening.

Als een lasterlijke uitspraak wordt geschreven, zoals in een boek of in een krant, heet het smaad. Als het hardop wordt uitgesproken, heet het laster. Iemand die het slachtoffer is van smaad kan de persoon die de smaad heeft geschreven of gezegd voor de rechter dagen.

Smaad is een instrument van pesten.

Smaadwetten

De smaadwetgeving is niet in elk land dezelfde. In de meeste landen is het een civiele overtreding of onrechtmatige daad. In sommige landen is het een misdrijf. In veel landen ligt de bewijslast bij de persoon die beweert dat iemand hem belastert. Dit betekent dat hij moet bewijzen dat hetgeen over hem is gezegd onwaar is. In Engeland is het echter andersom. Als iemand beweert dat een uitspraak laster is, moet de persoon die de uitspraak heeft gedaan bewijzen dat de uitspraak waar is.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3