Recht inzake de onrechtmatige daad

Het recht inzake de onrechtmatige daad is het onderdeel van het recht voor de meeste schadegevallen die niet strafrechtelijk of op basis van een contract zijn. Het recht inzake de onrechtmatige daad helpt mensen bij het indienen van schadeclaims (terugbetaling) wanneer iemand hen pijn doet of hun eigendommen beschadigt. Bijvoorbeeld, een auto-ongeluk waarbij een bestuurder een andere bestuurder pijn doet omdat hij of zij niet oplette, kan een onrechtmatige daad zijn. Als een persoon door iemand anders gewond raakt, kan hij of zij een rechtszaak aanspannen.

Veel onrechtmatige daden zijn ongelukken, zoals auto-ongelukken of gladde vloeren waardoor mensen vallen en gewond raken. Dit noemt men nalatigheid. Maar sommige soorten onrechtmatige daden worden met opzet gedaan. Deze worden opzettelijke onrechtmatige daden genoemd. Bijvoorbeeld, als een persoon een andere persoon in de neus slaat, kan het een opzettelijke onrechtmatige daad zijn die batterij wordt genoemd.

Veel onrechtmatige daden berokkenen mensen lichamelijk letsel. Sommige soorten schade veroorzaken schade aan eigendommen, zoals een gebroken ruit. Sommige soorten schade kunnen andere dingen schaden, zoals iemands reputatie of een bedrijf.

Het soort onrechtmatige daden waar dit artikel over spreekt maakt deel uit van het gewoonterecht. Het gewoonterecht is te vinden in Engeland en voormalige Britse koloniën, zoals de Verenigde Staten van Amerika. In civielrechtelijke landen zoals Frankrijk of Duitsland zijn verschillende wetten te vinden. In die landen gebruikt men meestal het woord delict in plaats van onrechtmatige daad, maar ze betekenen heel gelijkaardige dingen.

In het algemeen

Torts zijn wat er gebeurt als de ene persoon (of organisatie) een andere persoon (of organisatie) verwondt. De persoon of organisatie die het letsel veroorzaakt staat bekend als een onrechtmatige daad. De persoon die gewond raakt wordt vaak het slachtoffer genoemd.

Het slachtoffer kan de overtreder aanklagen. De mensen of organisaties aan elke kant van een rechtszaak worden de partijen genoemd. In een rechtszaak wordt het slachtoffer de aanklager genoemd. De overtreder wordt de verdachte genoemd.

Meestal vraagt de eiser in een rechtszaak de rechtbank om de gedaagde geld te laten betalen om de schade die de gedaagde heeft veroorzaakt te compenseren. Het geld dat de eiser vraagt, zou bijvoorbeeld de medische rekeningen van de eiser kunnen betalen als hij of zij bij een ongeval gewond raakt. Het geld dat de rechtbank de gedaagde opdraagt te betalen, wordt schadevergoeding genoemd. Voor sommige onrechtmatige daden, met name opzettelijke onrechtmatige daden, kan de eiser de rechtbank ook vragen om de gedaagde te straffen door hem of haar extra geld te laten betalen. Dat extra geld wordt ook wel punitieve schadevergoedingen genoemd.

Soms vraagt een eiser de rechtbank ook om de gedaagde te bevelen iets te stoppen, zoals het vervuilen van de lucht of het water. Een bevel om te stoppen met iets te doen wordt een dwangbevel genoemd (in de Verenigde Staten wordt het soms een dwangbevel genoemd).

Het recht inzake de onrechtmatige daad of 'The Law of Torts' is een geheel van wetten die door de burgerlijke rechter worden toegepast om mensen te vergoeden die schade hebben geleden als gevolg van de onrechtmatige daad van een ander.

Soms kan dezelfde handeling zowel een onrechtmatige daad als een misdaad zijn. Het stelen van andermans eigendom kan bijvoorbeeld een misdrijf zijn, maar het is ook een onrechtmatige daad tegen de eigenaar van het eigendom. Op dezelfde manier kan het slaan van iemand in de neus zowel een misdrijf als een onrechtmatige daad zijn.

Soorten van de soorten van de onrechtmatige daad

Opzettelijke onrechtmatige daden

Wanneer een verweerder opzettelijk letsel veroorzaakt, is dat letsel een opzettelijke onrechtmatige daad. Soms kan een verwonding een opzettelijke onrechtmatige daad zijn als de verweerder weet dat het zal gebeuren, zelfs als de verweerder niet wil dat het gebeurt. Bij een opzettelijke onrechtmatige daad gaat het om het slaan van mensen en het zeggen van dingen over hen die niet waar zijn.

Onopzettelijke onrechtmatige daden

Onopzettelijke onrechtmatige daden zijn ongelukken. Ze gebeuren meestal omdat iemand niet voorzichtig was. Als iemand niet voorzichtig is, wordt dat nalatigheid of roekeloosheid genoemd.

Een voorbeeld van nalatigheid is het rijden met een auto zonder op de weg te letten. In een geval van nalatigheid zoekt de rechtbank uit wat er is gebeurd en beslist of de verdachte voorzichtig genoeg is geweest. Het beveelt de verdachte alleen geld te betalen als de verdachte niet voorzichtig genoeg was.

Roekeloosheid ontstaat wanneer iemand weet dat er een aanzienlijk risico kan ontstaan voor het leven en de veiligheid van anderen als gevolg van zijn of haar handelen, maar handelt met onverschilligheid voor de veiligheid van anderen. Een voorbeeld van een roekeloze daad is het willekeurig afschieten van een pistool in de richting van een bezet gebouw. Hoewel het niet de bedoeling is om iemand in het gebouw te kwetsen, creëert de actie een aanzienlijk risico dat iemand gewond raakt of gedood wordt.

Risicoaansprakelijkheid

In sommige gevallen maakt het niet uit of de verdachte voorzichtig was of niet. Dit wordt risicoaansprakelijkheid of absolute aansprakelijkheid genoemd. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, als iemand een blikje frisdrank koopt en het explodeert omdat het slecht gefabriceerd is, zal de fabrikant het slachtoffer waarschijnlijk geld moeten betalen, zelfs als de rechtbank vindt dat de verdachte zo voorzichtig is geweest als maar mogelijk is.

Fysieke overtredingen

Fysieke onrechtmatige daden zijn verwondingen aan het lichaam van een persoon, zoals het slaan of het ziek maken ervan.

Abstracte soorten

Abstracte onrechtmatige daden zijn verwondingen aan het verstand, de reputatie of eigendommen van een persoon. Iemands geest of reputatie kan gewond raken door dingen te zeggen die niet waar zijn. Iemands eigendom kan gewond raken door het van hem af te pakken zonder toestemming of door te zeggen dat het aan iemand anders toebehoort.

Torts waarbij mensen betrokken zijn

Bij de hulpverlening worden mensen onder meer geslagen, worden er dingen over gezegd die niet waar zijn en blijven ze op één plek als ze weg willen gaan. Iemand slaan heet batterij. Dingen zeggen over iemand die niet waar zijn heet laster, en dingen schrijven over iemand die niet waar zijn heet smaad, die beide vormen van laster zijn. Wanneer een politieagent iemand naar de gevangenis brengt als dat niet de bedoeling is, heet dat valse opsluiting of valse arrestatie.

Schadegevallen met betrekking tot onroerend goed

Tortusus waarbij eigendommen betrokken zijn, omvat het lopen op andermans eigendom zonder toestemming, het meenemen van andermans eigendom zonder toestemming, of het beschadigen van andermans eigendom. Lopen op andermans eigendom zonder toestemming heet op verboden terrein. Iemand anders zijn eigendommen meenemen zonder toestemming heet stelen of bekeren.

Vragen en antwoorden

V: Wat is onrechtmatige daad?


A: Het onrechtmatige daadsrecht is het deel van het recht dat individuen toestaat om schadeclaims in te dienen wanneer ze schade hebben opgelopen of hun eigendom is beschadigd, en de schade niet strafbaar is of gebaseerd is op een contract.

V: Wat is een voorbeeld van een onrechtmatige daad?


A: Een voorbeeld van een onrechtmatige daad is een auto-ongeluk waarbij een bestuurder een andere bestuurder schade toebrengt omdat hij niet oplette.

V: Wat zijn onrechtmatige daden door nalatigheid?


A: Onrechtmatige daden door nalatigheid zijn ongevallen die schade veroorzaken, zoals auto-ongelukken of uitglijden op een natte vloer.

V: Wat zijn opzettelijke onrechtmatige daden?


A: Opzettelijke onrechtmatige daden zijn schade die iemand opzettelijk veroorzaakt, zoals iemand op de neus slaan.

V: Wat zijn de verschillende soorten schade die het gevolg kunnen zijn van een onrechtmatige daad?


A: De verschillende soorten schade die het gevolg kunnen zijn van een onrechtmatige daad zijn fysieke schade, schade aan eigendommen, schade aan de reputatie en schade aan bedrijven.

V: Waar is het gewoonterecht te vinden?


A: Het gewoonterecht komt voor in Engeland en voormalige Britse kolonies zoals de Verenigde Staten.

V: Wat is de term voor recht inzake onrechtmatige daad in landen naar burgerlijk recht?


A: In civielrechtelijke landen wordt onrechtmatige daad meestal delict genoemd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3