Vakwetenschap

Een discipline in de zin van kennis is een werk- of studiegebied. Voorbeelden zijn academische disciplines, zoals natuurkunde en wiskunde, en andere speciale kennisgebieden. In het onderwijs worden ze vaak "vakken" genoemd, zoals in schoolvakken. Disciplines vereisen opleiding en kwalificatie. Gekwalificeerde mensen zijn in staat om de methoden van een discipline te gebruiken en hebben kennis van die discipline. Een scheikundige bijvoorbeeld kent scheikunde en kan chemische analyses uitvoeren in een standaard chemisch laboratorium. De paleografie, de studie van het oude schrift, omvat de kennis van oudere vormen van schrift, en hoe voorbeelden van vroeg schrift te bestuderen, te ontcijferen en te vertalen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3