Vertalen

Vertalen betekent het kopiëren van schrift of spraak uit een taal in een andere taal.

De mensen die vertalen worden vertalers genoemd. Een vertaler die een boek in een andere taal kopieert, kan een taalwoordenboek gebruiken om uit te zoeken hoe een woord in een andere taal wordt geschreven. Een vertaler die met het gesproken woord werkt, wordt ook wel tolk genoemd. Vertalers kunnen zelfstandig werken als freelancers of worden ingehuurd door vertaalbureaus.

In de computertechnologie wordt de vertaling van een programmeertaal naar een machinetaal compileren genoemd. Er zijn gratis vertalers op het internet.


Nuttige bronnen met betrekking tot het onderwerp:

Vragen en antwoorden

V: Wat is vertaling?


A: Vertalen is het omzetten van schrift of spraak van de ene in de andere taal.

V: Wie zijn vertalers?


A: Vertalers zijn mensen die vertalen en schrijven of spreken vanuit de ene taal in een andere taal omzetten.

V: Hoe komen vertalers erachter hoe woorden in een andere taal moeten worden geschreven?


A: Vertalers kunnen woordenboeken gebruiken om woorden op te zoeken en uit te zoeken hoe ze in een andere taal moeten worden geschreven.

V: Wat is een tolk?


A: Een tolk is iemand die gesproken woorden van de ene taal naar de andere overbrengt.

V: Hoe werken vertalers?


A: Vertalers kunnen zelfstandig werken als freelancer of in dienst zijn van een vertaalbureau.

V: Welk type vertaler werkt met literatuur zoals poëzie, romans, toneel of korte verhalen?


A: Literair vertalers werken met literatuur zoals poëzie, romans, toneel of korte verhalen.

V: Wat is compileren in computertechnologie?


A: Compileren in computertechnologie verwijst naar het proces van het vertalen van een programmeertaal naar machinetaal.

V8 Is er gratis vertaalsoftware beschikbaar op internet?


A8 Ja, er zijn gratis online vertalers die mensen via het internet kunnen raadplegen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3