Kennis

Kennis betekent de dingen die waar zijn, in tegenstelling tot de mening. Informatie die correct is, is kennis. Kennis kan altijd worden ondersteund door bewijs. Als een uitspraak niet wordt ondersteund door bewijs, dan is het geen kennis. Het bewijs maakt het gerechtvaardigd; .

Kennis kan betrekking hebben op een theoretisch of praktisch begrip van een onderwerp. Dit was het punt van Ryle's onderscheid tussen "weten dat" en "weten hoe". Het kan impliciet (zoals bij praktische vaardigheid of expertise) of expliciet (zoals bij het theoretische begrip van een onderwerp) zijn; het kan min of meer formeel of systematisch zijn. In de filosofie wordt de studie van kennis epistemologie genoemd. De filosoof Plato definieerde kennis als "gerechtvaardigd waar geloof". Deze definitie is het onderwerp van de Gettier-problematiek.

Alle kennis is een claim om waar te zijn, maar de claim kan onjuist zijn. De enige beweringen (stellingen) die zeker waar zijn, zijn circulair, gebaseerd op de manier waarop we woorden of termen gebruiken. We kunnen correct beweren dat er 360 graden in een cirkel zijn, aangezien dat deel uitmaakt van de manier waarop cirkels worden gedefinieerd. Het punt van Aristoteles' syllogisme was om aan te tonen dat dit soort redenering een machine-achtige vorm had:

  • Als alle zwanen wit zijn, en dit is een zwaan, dan moet het wit zijn.

Maar eigenlijk zijn in de echte wereld niet alle zwanen blank.

De meest geaccepteerde manier om betrouwbare kennis te vinden is de wetenschappelijke methode. Maar één ding zijn alle filosofen van de wetenschap het erover eens dat wetenschappelijke kennis gewoon het beste is wat we op een bepaald moment kunnen doen. Alle wetenschappelijke kennis is voorlopig, niet een claim van absolute waarheid.

Religie en kennis

Kennis op het gebied van religie is anders in die zin dat ze afhankelijk is van geloof, geloof en het gezag van religieuze leiders, niet van bewijs van een wetenschappelijke of juridische aard. Er zijn verschillende opvattingen over de vraag of religieuze uitspraken als kennis moeten worden beschouwd.

In veel uitingen van het christendom, zoals het katholicisme en het anglicanisme, is kennis een van de zeven gaven van de Heilige Geest. In de Hof van Eden is kennis de factor die de mens hebzuchtig en verraderlijk maakte. Maar in het Spreukenboek staat het: Om wijs te zijn moet je eerst de HEER gehoorzamen' (9:10).

In de Islam heeft kennis een grote betekenis. "De Al-Kennis" (al-ʿAlīm) is een van de Namen van God, die de verschillende eigenschappen van God in de Islam weerspiegelen. De Koran beweert dat kennis van God komt (2:239) en verschillende hadith moedigen het verkrijgen van kennis aan. Mohammed zou hebben gezegd "Zoek kennis van de wieg tot het graf" en "Voorwaar, de mensen van de kennis zijn de erfgenamen van de profeten". Islamitische geleerden, theologen en juristen krijgen vaak de titel alim, wat 'goed geïnformeerd' betekent.

Vragen en antwoorden

V: Wat is informatie?


A: Kennis is informatie die waar is en ondersteund kan worden door bewijs. Het kan verwijzen naar een theoretisch of praktisch begrip van een onderwerp en kan impliciet of expliciet zijn.

V: Hoe definieerde Plato kennis?


Antwoord: Plato definieerde kennis als "gerechtvaardigd waar geloof".

V: Wat is de meest algemeen aanvaarde manier om betrouwbare kennis te vinden?


Antwoord: De meest algemeen aanvaarde manier om betrouwbare kennis te vinden is de wetenschappelijke methode.

V: Is alle wetenschappelijke kennis absolute waarheid?


Antwoord: Nee, alle wetenschappelijke kennis is voorlopig, en maakt geen aanspraak op absolute waarheid.

V: Wat was Ryle's opvatting over het onderscheid tussen "weten dat" en "weten hoe"?


Antwoord: Ryle's onderscheid tussen "weten dat" en "weten hoe" was bedoeld om aan te tonen dat er verschillende soorten begrip zijn als het gaat om iets weten - theoretisch of praktisch.

V: Welke beweringen zijn zeker waar?


A: Beweringen die zeker waar zijn, zijn circulair en gebaseerd op hoe wij woorden of termen gebruiken. Wij kunnen bijvoorbeeld correct beweren dat een cirkel 360 graden heeft, omdat dat deel uitmaakt van de manier waarop wij cirkels definiëren.

V: Wat laat het syllogisme van Aristoteles zien?


Antwoord: Het syllogisme van Aristoteles toont aan dat dit soort redenering machinaal is - als alle zwanen wit zijn en dit is een zwaan, dan moet hij wit zijn - maar in werkelijkheid zijn niet alle zwanen noodzakelijkerwijs wit.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3