Eclips (sterrenkunde)

Een eclips is een astronomische gebeurtenis. Het is wanneer een object aan de hemel in de schaduw van een ander dergelijk object komt. Wanneer een verduistering plaatsvindt binnen een stelsel van sterren, zoals het zonnestelsel, is er sprake van een soort syzygie. Dit betekent dat drie of meer objecten aan de hemel in een rechte lijn staan opgesteld in hetzelfde zwaartekrachtstelsel.

De term eclips wordt meestal gebruikt om een zonsverduistering aan te duiden, wanneer de schaduw van de Maan over het aardoppervlak trekt, of een maansverduistering, wanneer de Maan in de schaduw van de Aarde trekt. Een zonsverduistering kan niet langer duren dan 7 minuten en 58 seconden vanwege de snelheid waarmee de Aarde en de Maan bewegen.

Als de zon er niet bij betrokken is, heet de gebeurtenis occultatie.

De zonsverduistering van 1999.Zoom
De zonsverduistering van 1999.

Etymologie

Het woord komt van het Oudgriekse zelfstandig naamwoord ἔκλειψις (ékleipsis), dat afkomstig is van het werkwoord ἐκλείπω (ekleípō). Dit betekent "ophouden (ophouden) te bestaan (er zijn)".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3