Ecologische opbrengst

De ecologische opbrengst is de oogstbare groei van een ecosysteem. Het wordt meestal gemeten in de bosbouw - duurzame bosbouw wordt gedefinieerd als bosbouw waarbij in een bepaald stuk bos in een jaar niet meer hout wordt geoogst dan er in dat jaar is gegroeid.

Het concept is echter ook van toepassing op water, en bodem, en elk ander aspect van een ecosysteem dat zowel kan worden geoogst als vernieuwd - de zogenaamde hernieuwbare hulpbronnen. De draagkracht van een ecosysteem neemt in de loop van de tijd af als meer dan de hoeveelheid die wordt "vernieuwd" (ververst of opnieuw aangegroeid of opgebouwd).
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3