Rendement (energie)

Energie-efficiëntie is het gebruik van minder energie om hetzelfde niveau van energiediensten te leveren. Een voorbeeld is het isoleren van een huis om minder energie te verbruiken voor verwarming en koeling om dezelfde temperatuur te bereiken. Een ander voorbeeld is het installeren van fluorescentielampen en/of dakramen in plaats van gloeilampen om hetzelfde verlichtingsniveau te bereiken. Efficiënt energiegebruik wordt dus in de eerste plaats bereikt door middel van een efficiëntere technologie en niet door veranderingen in het individuele gedrag.

Energiebesparing is minder energie gebruiken om een geringere energiedienst te bereiken, en houdt meestal een gedragsverandering in. Voorbeelden zijn het minder verwarmen van een kamer in de winter, of minder autorijden, of werken in een kamer met minder fel licht.

Net als bij andere definities kan de grens tussen efficiënt energiegebruik en energiebesparing vaag zijn, maar beide zijn belangrijk in milieu- en economisch opzicht. Dit is vooral het geval wanneer acties gericht zijn op de besparing van fossiele brandstoffen.Een compacte fluorescentielamp, die sinds de invoering in het midden van de jaren negentig populair is bij Noord-Amerikaanse consumenten.Zoom
Een compacte fluorescentielamp, die sinds de invoering in het midden van de jaren negentig populair is bij Noord-Amerikaanse consumenten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3