Rendement (energie)

Energie-efficiëntie is het gebruik van minder energie om hetzelfde niveau van energiediensten te leveren. Een voorbeeld is het isoleren van een huis om minder energie te verbruiken voor verwarming en koeling om dezelfde temperatuur te bereiken. Een ander voorbeeld is het installeren van fluorescentielampen en/of dakramen in plaats van gloeilampen om hetzelfde verlichtingsniveau te bereiken. Efficiënt energiegebruik wordt dus in de eerste plaats bereikt door middel van een efficiëntere technologie en niet door veranderingen in het individuele gedrag.

Energiebesparing is minder energie gebruiken om een geringere energiedienst te bereiken, en houdt meestal een gedragsverandering in. Voorbeelden zijn het minder verwarmen van een kamer in de winter, of minder autorijden, of werken in een kamer met minder fel licht.

Net als bij andere definities kan de grens tussen efficiënt energiegebruik en energiebesparing vaag zijn, maar beide zijn belangrijk in milieu- en economisch opzicht. Dit is vooral het geval wanneer acties gericht zijn op de besparing van fossiele brandstoffen.Een compacte fluorescentielamp, die sinds de invoering in het midden van de jaren negentig populair is bij Noord-Amerikaanse consumenten.Zoom
Een compacte fluorescentielamp, die sinds de invoering in het midden van de jaren negentig populair is bij Noord-Amerikaanse consumenten.

Vragen en antwoorden

V: Wat is energie-efficiëntie?


A: Energie-efficiëntie is minder energie gebruiken om hetzelfde niveau van energiediensten te leveren.

V: Kunt u een voorbeeld geven van energie-efficiëntie?


A: Ja, een voorbeeld is het isoleren van een huis om minder energie voor verwarming en koeling te gebruiken om dezelfde temperatuur te bereiken.

V: Wat is de belangrijkste manier waarop efficiënt energiegebruik wordt bereikt?


A: Efficiënt energiegebruik wordt voornamelijk bereikt door middel van een efficiëntere technologie en niet door veranderingen in individueel gedrag.

V: Wat is energiebesparing?


A: Energiebesparing is minder energie gebruiken om een mindere energiedienst te bereiken, en houdt meestal een gedragsverandering in.

V: Kunt u een voorbeeld geven van energiebesparing?


A: Ja, voorbeelden van energiebesparing zijn bijvoorbeeld een kamer minder verwarmen in de winter, minder autorijden of werken in een minder fel verlichte ruimte.

V: Waarom zijn energie-efficiëntie en energiebesparing belangrijk voor het milieu en de economie?


A: Zowel energie-efficiëntie als energiebesparing zijn belangrijk voor het milieu en de economie omdat ze gericht zijn op het besparen van fossiele brandstoffen.

V: Kan de grens tussen efficiënt energiegebruik en energiebesparing vaag zijn?


A: Ja, net als bij andere definities kan de grens tussen efficiënt energiegebruik en energiebesparing vaag zijn.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3