Essay

Een essay is een geschreven tekst. Het gaat meestal over het persoonlijke standpunt van de auteur die het geschreven heeft. De definitie van een essay is vaag. Artikelen en korte verhalen kunnen erg op elkaar lijken. Bijna alle moderne essays zijn geschreven in proza, maar werken in verzen zijn ook essays genoemd (bijv. Alexander Pope's An Essay on Criticism en An Essay on Man). Mensen die essays schrijven worden essayisten genoemd.

De meeste essays zijn kort. Dit hoeft niet het geval te zijn. John Locke's An Essay Concerning Human Understanding en Thomas Malthus' An Essay on the Principle of Population zijn lange essays.

Essays kunnen allerlei doeleinden hebben. Een essay kan bijvoorbeeld zeer argumentatief zijn, het kan punten voor en tegen de essayvraag bespreken om een evenwichtig argument of mening te geven. Een essay moet essentieel zijn en een aantal nieuwe punten geven over onderwerpen. Het moet nuttig zijn voor de lezers.

Types

 • argumentatieve aanpak. Een argumentatief essay is een kritisch werkstuk, bedoeld om een objectieve kijk op een onderwerp te geven. Het wordt beperkt tot een enkel onderwerp.
 • thesis geleide aanpak. Een op een thesis gebaseerd opstel volgt een thesis die een bepaalde zaak ondersteunt.
 • oorzaak en gevolg,
 • probleem en oplossing,
 • vergelijking en contrast,
 • beschrijving,
 • classificatie,
 • analyse,
 • argument en bewijs,
 • procedurele volgorde,
 • chronologische volgorde.

Argumentative Essay

Het argumentatief essay is een schrijfstijl waarbij de leerling een onderwerp moet onderzoeken; bewijsmateriaal moet verzamelen, genereren en evalueren; en op een beknopte manier een standpunt over het onderwerp moet bepalen. De structuur van het argumentatief essay wordt bijeengehouden door samenhang, logische argumenten, bewijsondersteuning en een conclusie. Enkele voorbeelden van onderwerpen voor betogende essays zijn: "Is polygamie slecht of niet?", "Zijn verkiezingen in de VS altijd eerlijk?".

Thesis Essay

Dit is een essaygenre waarbij in een essay een standpunt wordt uiteengezet aan de hand van een stelling. Een stelling is een of meer zinnen die de hoofdgedachte van een onderzoeks- of opstel verwoorden, zoals een expositorisch of argumentatief opstel. Het is een bewering, die direct antwoord geeft op een vraag. De stelling dient als leidraad voor de lezers gedurende het hele essay.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een essay?


A: Een essay is een geschreven tekst die meestal gaat over het persoonlijke standpunt van de auteur die het geschreven heeft.

V: Hoe wordt een essay gedefinieerd?


A: De definitie van een essay is vaag.

V: Wat zijn artikelen en korte verhalen in vergelijking met een essay?


A: Artikelen en korte verhalen kunnen veel lijken op een essay.

V: Wat is de gebruikelijke vorm van een modern essay?


A: De gebruikelijke vorm van een modern essay is proza.

V: Hoe worden mensen die essays schrijven genoemd?


A: Mensen die essays schrijven worden essayisten genoemd.

V: Kunnen essays lang zijn?


A: Ja, essays kunnen lang zijn. Enkele voorbeelden van lange essays zijn An Essay Concerning Human Understanding van John Locke en An Essay on the Principle of Population van Thomas Malthus.

V: Wat kan het doel van een essay zijn?


A: Het doel van een essay kan allerlei doelen hebben. Een essay kan bijvoorbeeld zeer argumentatief zijn of punten voor en tegen de essayvraag behandelen om een evenwichtig argument of mening te geven. Het moet essentieel zijn en enkele nieuwe punten geven over onderwerpen en het moet nuttig zijn voor de lezers.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3