Proza

Voor de Wikipedia-richtlijn over proza, zie Wikipedia:Manual of Style.

Proza is de gewone vorm van de geschreven (of gesproken) taal. Het is geen poëzie. Het gebruikt geen speciaal formaat zoals lijsten of tabellen. In het schrift is het zonder speciaal ritme. Het is vergelijkbaar met de dagelijkse communicatie. Dat is wat het belangrijkste onderscheid maakt met poëzie, en met theatrale werken zoals toneelstukken.

Het woord proza komt van het Latijnse proza, wat rechttoe rechtaan betekent, vandaar de term "prozaïsch". Het schrijven van proza wordt meestal overgenomen voor de beschrijving van feiten of de bespreking van wat men ook maar denkt, opgenomen in het vrije woord. Het kan worden gebruikt voor kranten, romans, tijdschriften, encyclopedieën, omroepmedia, brieven, verhalen, geschiedenis, filosofie, biografie en vele andere vormen van media.

Proza heeft over het algemeen geen formele structuur, zoals meter of rijm, die vaak in de poëzie te vinden is. Daarom wordt het gebruikt om literatuur te beschrijven die niet poëtisch, en niet-theatraal is. Er bestaat echter een mengeling van de twee vormen van literatuur die bekend staan als proza-poëzie.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3