Fahrenheit 451 (roman)

Fahrenheit 451 is een Amerikaanse dystopische fictieroman. Het is geschreven door Ray Bradbury en voor het eerst gepubliceerd in 1953.

De roman gaat over een toekomstige Amerikaanse samenleving waarin mensen hedonistisch zijn (wat betekent dat ze alleen voor hun plezier leven), en lezen is tegen de wet omdat het hen aan het denken zet. De hoofdpersoon, Guy Montag, heeft een baan als "brandweerman" (wat in deze toekomst "boekbrander" betekent). Het getal "451" verwijst naar de temperatuur (in Fahrenheit) waarop de boeken branden als de "brandweermannen" ze verbranden "voor het welzijn van de mensheid". De roman is geschreven in de beginjaren van de Koude Oorlog en is een kritiek op wat Bradbury zag als een steeds disfunctioneler wordende Amerikaanse samenleving.

Het idee begon met Bradbury's korte verhaal "Bright Phoenix", geschreven in 1947, maar voor het eerst gepubliceerd in het Magazine of Fantasy and Science Fiction in 1963. Het oorspronkelijke korte verhaal werd herwerkt tot de novelle The Fireman en gepubliceerd in het februari 1951 nummer van Galaxy Science Fiction. De roman werd ook geserialiseerd in de maart, april en mei 1954 uitgaven van Playboy magazine. Bradbury schreef de hele roman op een betaaltypemachine in de kelder van UCLA's Powell-bibliotheek. Zijn oorspronkelijke idee bij het schrijven van Fahrenheit 451 was om zijn grote liefde voor boeken en bibliotheken te tonen. Hij heeft vaak naar Montag verwezen als een toespeling op zichzelf.

In de loop der jaren is de roman onderhevig geweest aan verschillende interpretaties, waarbij de nadruk vooral lag op de historische rol van de boekverbranding bij het onderdrukken van afwijkende ideeën. Bradbury heeft gezegd dat de roman niet over censuur gaat; hij zegt dat Fahrenheit 451 een verhaal is over hoe televisie de belangstelling voor het lezen van literatuur vernietigt, wat ertoe leidt dat mensen denken dat kennis bestaat uit "factoids", gedeeltelijke informatie zonder context, zoals Napoleon's geboortedatum alleen, zonder een indicatie van wie hij was.

In 1966 werd een filmversie van de roman uitgebracht en er zijn ook minstens twee BBC Radio 4-dramatiseringen uitgezonden, die beide het boek op de voet volgen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3