Hedonisme

Hedonisme is een vorm van filosofie. Hedonisme kan in het algemeen worden samengevat als het geloof dat "genot het hoogste goed is" of dat "alles wat genot veroorzaakt juist is".

In het Hedonisme denken mensen dat wat hen gelukkig maakt goed is. Dingen die pijn vermijden zijn ook goed. Hedonisme is gericht op genot. Er zijn verschillende overtuigingen in het hedonisme. Sommige mensen geloven dat het belangrijk is om zoveel mogelijk plezierige ervaringen op te doen, anderen geloven dat de kwaliteit van het plezier belangrijk is. Zij denken dat er hogere en lagere genoegens zijn.

Veel mensen denken ook dat Hedonisme met seks te maken heeft. Dit is niet waar. Seks kan een zeer plezierige ervaring zijn, maar wanneer filosofen over Hedonisme spreken, denken zij meer aan het plezier van het lezen van een goed boek, het luisteren naar klassieke muziek, of het discussiëren met andere filosofen.

Twee soorten Hedonisme zijn Cyrenaicisme en Epicureanisme. Cyrenaicisme is waar mensen zichzelf gelukkig maken in de snelste hoeveelheid tijd. Epicurisme is waar mensen graag gelukkig willen zijn, maar ze doen dat langzaam zodat ze zichzelf minder pijn doen. Zij kijken ook meer naar de toekomst en gaan voor de hogere genoegens in het leven.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3