Fermi-Diracstatistiek

Fermi-Dirac-statistiek is een tak van de kwantumstatistiek. Zij is genoemd naar Enrico Fermi en Paul Dirac. Zij wordt gebruikt om de macroscopische toestand te beschrijven van een systeem dat is opgebouwd uit vele gelijksoortige deeltjes (Fermionen). Een voorbeeld is de beschrijving van de toestand van elektronen in metalen en halfmetalen, om de elektrische geleiding te beschrijven.

De statica van Fermi-Dirac gaat uit van de volgende veronderstellingen:

  • Geen van de toestanden van de deeltjes kan meer dan één deeltje bevatten (bekend als het Pauli uitsluitingsprincipe)
  • Het verwisselen van een deeltje voor een ander gelijksoortig deeltje leidt niet tot een nieuwe toestand, maar geeft dezelfde toestand (bekend als Identieke deeltjes)

De Fermi-verdeling geeft aan met welke waarschijnlijkheid een Fermi-gas, bij een gegeven temperatuur en energieniveau, een deeltje in de gegeven toestand zal hebben.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3