Gentiluomo

Een gentleman is een historische term die in het Britse klassensysteem werd gebruikt voor een opgeleide man die rijk is. De betekenis ervan is dat in een klassensysteem mensen op heel verschillende manieren werden opgeleid, leefden en werkten naar gelang van de omstandigheden van hun geboorte. Dit ligt ten grondslag aan de overigens vreemde scheidslijn in sporten als cricket tussen amateurs en profs (die vaak in hetzelfde team speelden), en tussen Rugby Union en Rugby League.

Dit onderscheid is nodig om veel romans, toneelstukken en films uit de tijd vóór de Tweede Wereldoorlog te begrijpen. Soortgelijke onderscheidingen bestonden in de meeste andere landen vóór de moderne tijd. Neem de personages in Tolstoj's Oorlog en Vrede als voorbeeld.

Dagdromende heer, ansichtkaart uit Duitsland, 1919.Zoom
Dagdromende heer, ansichtkaart uit Duitsland, 1919.

Poertret van een heer, 19e eeuws schilderij.Zoom
Poertret van een heer, 19e eeuws schilderij.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3