Hegemonie

Hegemonie (uitgesproken met een zachte of harde 'g') is de macht van een groep over andere groepen. Hegemonie wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar relaties tussen verschillende naties (of landen). Het kan gaan om directe dominantie, bijvoorbeeld door militaire macht, maar ook om indirecte dominantie, bijvoorbeeld wanneer een land de handelsvoorwaarden in zijn voordeel kan dicteren.

Hegemonie beschrijft vaak de verhouding van een grote mogendheid tot nabijgelegen minder machtige landen. De term is Grieks, en werd voor het eerst gebruikt over de invloed van een grote stad op de steden die aan haar geallieerd waren. Voorbeelden zijn de Peloponnesische Liga van Sparta (6e tot 4e eeuw v. Chr.); de kortstondige Deliaanse Liga van het klassieke Athene. De latere Liga van Korinthe werd niet geleid door een staat, maar door Filips II van Macedonië. Zo'n hegemon is een koning of heerser met persoonlijke macht.

Een hegemoniale relatie wordt gewoonlijk omschreven als minder dan een keizerrijk, maar meer dan een regionale macht. Dit betekent dat een hegemon misschien niet daadwerkelijk de controle over andere naties overneemt, maar wel de macht heeft om grote invloed uit te oefenen op wat zij doen. Aan de andere kant is een wereldhegemoon machtiger dan bijvoorbeeld Iran in het Midden-Oosten.

Vragen en antwoorden

V: Wat is hegemonie?A: Hegemonie is de macht die één groep heeft over andere groepen.

V: Waar wordt de term hegemonie meestal gebruikt?A: De term hegemonie wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar relaties tussen verschillende naties of landen.

V: Op welke manieren kan een land hegemonie uitoefenen over een ander land?A: Een land kan hegemonie uitoefenen over een ander land door directe dominantie, zoals door militaire macht, of indirecte dominantie, zoals wanneer een land de handelsvoorwaarden in zijn voordeel kan dicteren.

V: Waar komt de term hegemonie vandaan?A: De term hegemonie komt uit het Grieks en werd voor het eerst gebruikt om de invloed van een grote stad te beschrijven over de steden die ermee verbonden waren.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van hegemoniale relaties in de geschiedenis?A: Voorbeelden van hegemoniale relaties in de geschiedenis zijn de Peloponnesische Liga van Sparta, de Deliaanse Liga van het klassieke Athene en de latere Liga van Korinthe onder leiding van Filips II van Macedonië.

V: Wat is het verschil tussen een hegemoon en een keizerrijk?A: Een hegemoon is minder machtig dan een rijk, maar machtiger dan een regionale macht. Een hegemoon neemt misschien niet echt de macht over van andere naties, maar heeft wel de macht om grote invloed uit te oefenen op wat zij doen.

V: Wat is een wereldhegemoon?A: Een globale hegemon is een land dat machtiger is dan andere landen in een bepaalde regio, zoals Iran in het Midden-Oosten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3