Iran

Iran, officieel de Islamitische Republiek Iran (Perzisch: ايران), historisch bekend als Perzië, is een land in West-Azië. Het maakt deel uit van de regio Midden-Oosten. Het grenst aan Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Irak, Pakistan, Turkije en Turkmenistan.

Teheran is de hoofdstad en de grootste stad. Iran is het achttiende grootste land ter wereld. Het heeft meer dan 80 miljoen inwoners. Iran is sinds 1945 lid van de Verenigde Naties. Het is lid van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC). Het is een islamitische republiek.

In Iran vormen Perzen, Azerbeidzjanen, Koerden, Mazandaranen, Gilaks, Lurs en Bakhtiaris de etnische minderheidsgroepen van het land.

Khezr strand, Hormoz eiland, Perzische Golf, Iran, 02-09-2008
Khezr strand, Hormoz eiland, Perzische Golf, Iran, 02-09-2008

Geschiedenis

In het verleden werd Iran door mensen buiten het land "Perzië" genoemd. De mensen die er woonden noemden het land "Iran". De officiële naam was Perzië, een regio in Iran. De naam Perzië werd gebruikt in de omgang met andere landen en in regeringsdocumenten.

In 1935 was Reza Shāh Pahlavi de sjah van Iran. Hij vroeg buitenlanders officieel om het land "Iran" te noemen. Dit werd gedaan om te laten zien dat Iran zowel aan de niet-Perzische Iraniërs als aan de Perzische Iraniërs toebehoort. De naam Iran betekent land van de Ariërs. Hij wordt gebruikt in het oude boek van de Zoroastriërs, de Avesta. In de 19e en begin 20e eeuw werd de naam Ariër door de Europeanen gebruikt om alle Indo-Europeanen aan te duiden. Het "Arische Ras" was een term die Hitler gebruikte om zijn "Superieure" of "perfecte" ras te beschrijven, maar het betekende eerst Iraniërs. "Ariër" betekent "edel" in de Iraanse talen.

Perzische Rijk

Rond 500 v. Chr. was het gebied dat nu Iran is, het centrum van het Achaemenidische Rijk. De Griekse stadstaten vochten tegen de Perzische legers onder leiding van Darius de Grote en Xerxes. Toen nam Alexander de Grote het land in door te vechten tegen de Achaemenidische dynastie van Perzië. Hij regeerde tot hij stierf, daarna regeerden de Griekse Seleuciden tot zij werden verslagen door het Parthische Rijk dat later het Romeinse Rijk bestreed.

Na de Parthen nam de Sassanische dynastie (224-651) de macht over. Andere volkeren namen Perzië in, zoals de Arabieren (7e eeuw), de Turken (10e eeuw) en de Mongolen (13e eeuw). Iran heeft echter altijd een andere cultuur gehad en is blijven voortbestaan.

Na de Tweede Wereldoorlog

De Central Intelligence Agency (CIA) werkte in Iran aan de rellen van 1953, die leidden tot de afzetting van premier Mosaddegh. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië maakten vervolgens van de Sjah MohammadReza Pahlavi weer de machtigste persoon in Iran. De Sjah verliet Iran in 1979 na een opstand. De Iraanse regering werd door de Islamitische Revolutie omgevormd tot een Islamitische Republiek. Kort daarna nam de Iraanse Studentenbeweging (Tahkim Vahdat), gesteund door de nieuwe regering, de Amerikaanse ambassade in Teheran over. Zij gijzelden de meeste diplomaten gedurende 444 dagen.

De betrekkingen tussen de twee landen zijn sindsdien niet goed geweest. Zo beweren de Verenigde Staten dat Iran terroristische groeperingen tegen Israël steunt. Iran ziet Israël niet als een land. Iran is, evenals de meeste Arabische landen, van mening dat Israël geen bestaansrecht heeft. Iran heeft echter wel eens met het Westen samengewerkt. Deze overeenkomsten hadden betrekking op energie of de bestrijding van terrorisme.

Iran voerde in de jaren tachtig de oorlog tussen Iran en Irak. Veel buitenlandse landen steunden Irak.

Nu probeert het Westen Iran ervan te weerhouden nucleaire technologie te gebruiken, ook al is Iran lid van het non-proliferatieverdrag voor kernwapens. De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) heeft vele malen gemeld dat er geen bewijs is dat Iran kernwapens ontwikkelt. Het zegt echter ook dat het niet met zekerheid kan zeggen dat Iran daar niet in het geheim mee bezig is.

In een CIA-rapport van december 2007 over nucleaire activiteit in Iran staat dat het geheime programma van Iran om kernwapentechnologie te verwerven in 2003 is stopgezet. Volgens het rapport zal Iran waarschijnlijk niet snel in staat zijn een kernwapen te bouwen.

Economie

Iran beschikt over de natuurlijke hulpbron olie. Het is lid van de OPEC. Olie is een van de belangrijkste exportproducten. Rijst, handwerk, tapijten en krokus zijn belangrijke lokale producten. Iran is 's werelds grootste exporteur en producent van kaviaar. Iran is ook een van 's werelds grootste exporteurs van pistachenoten.

Iran heeft fabrieken die industriële producten vervaardigen. Iran is ook actief op het gebied van biomedische wetenschappen.

Rial is het geld dat in Iran wordt gebruikt.

Religie in Iran

Ongeveer 90% van de Iraanse bevolking is moslim. De staatsgodsdienst is de sjiitische islam. Dit is de staatsgodsdienst sinds de Safavid dynastie in de 16e eeuw. Dit is de godsdienst van ongeveer 75% van de Iraniërs. Zij behoren tot de Twelver tak. Ongeveer 9% van de Iraanse moslims behoort tot de soennitische tak van de islam. De 9% Iraniërs die geen moslim zijn, zijn Bahá'ís, Mandeeërs, Zoroastriërs, christenen en joden. Er wordt aangenomen dat er tussen de 300.000 en 350.000 Perzische (Iraanse) Joden zijn.

Regio's en provincies

 • Ardabil
 • Kohgiluyeh en Boyer-Ahmad
 • Hamadan
 • Kermanshah
 • Chaharmahal en Bakhtiari
 • Teheran
 • Alborz
 • Markazi
 • Zanjan
 • Golestan
 • Gilan
 • Mazandaran
 • Razavi Khorasan
 • Zuid Khorasan
 • Noord Khorasan
 • Fars
 • Khuzestan
 • Isfahan
 • Yazd
 • Kerman
 • Hormozgan
 • Bushehr
 • Ilam
 • Lorestan
 • West Azerbeidzjan
 • Oost Azerbeidzjan
 • Koerdistan
 • Sistan en Baluchistan
Dak Hafez tombe
Dak Hafez tombe

Verwante pagina's

 • Het oude Armenië

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3