Identiteit

Identiteit zou kunnen betekenen:

Filosofie

 • Identiteit (filosofie) is de gelijksoortigheid van twee dingen.
 • Identiteitstheorie van de geest, in de filosofie van de geest, stelt dat de geest identiek is aan de hersenen
 • Persoonlijke identiteit

Wiskunde

 • Een identiteit is een gelijkheid die geldt ongeacht de waarden van haar variabelen.
 • Een identiteitsobject is een entiteit die andere objecten niet verandert; identiteitsfunctie, identiteitselement en identiteitsmatrix

Sociale wetenschappen en psychologie

 • Identiteit (sociale wetenschappen). In de sociale wetenschappen heeft identiteit specifieke betekenissen, afkomstig uit de cognitieve theorie, de sociologie, de politiek en de psychologie.
 • Culturele identiteit is iemands zelferkenning (of indeling door anderen) als lid van een culturele groep.
 • Genderidentiteit is het geslacht waarmee een persoon zich identificeert (of door anderen wordt geïdentificeerd).
 • Digitale identiteit is de weergave van identiteit in termen van digitale informatie.
 • Online-identiteit is de digitale identiteit die door gebruikers van computernetwerken wordt vastgesteld.
 • Psychologische identiteit is het concept dat een individu een unieke identiteit heeft, dat vrij laat in de geschiedenis is ontwikkeld.

Business

 • Een boekhoudkundige identiteit is een elementaire boekhoudkundige formulering die per constructie moet gelden; bijvoorbeeld de balans van een onderneming moet in evenwicht zijn. De term kan ook worden gebruikt voor formuleringen in de economie die dezelfde kenmerken hebben, bijvoorbeeld: de betalingsbalans moet in evenwicht zijn.
 • Huisstijl is de fysieke manifestatie van een bedrijfsmerk.
 • Identiteitsdiefstal is het zich opzettelijk toe-eigenen van de identiteit van iemand anders (zonder toestemming van die persoon) voor criminele doeleinden.

Informatica

 • Identiteit (objectgeoriënteerd programmeren), een eigenschap van objecten die het mogelijk maakt die objecten van elkaar te onderscheiden.
 • Identiteitskolom in SQL Server vertegenwoordigt een databaseveld waarvan de waarden automatisch door de server worden gegenereerd, en een rij in de tabel op unieke wijze identificeren.

Religie

 • Christelijke Identiteit, een controversiële religieuze overtuiging die stelt dat Europeanen en hun afstammelingen het bijbelse Israël zijn

Televisie, film, muziek en literatuur

 • Identiteit (roman), een roman geschreven door Milan Kundera
 • Identity (film), een film geregisseerd door James Mangold met in de hoofdrol o.a. John Cusack
 • Identity (album), een album van Zee met Richard Wright en Dave Harris
 • Identiteit (muziek), een transformatie van toonhoogten in muziek
 • Identity (spelshow), een spelshow op NBC gepresenteerd door Penn Jillette

Verwante pagina's

 • Geheime identiteit
 • identiteitskaart
 • Identificatie

Disambiguation icon

Deze disambiguatiepagina bevat artikelen die geassocieerd worden met de titel Identiteit.
Als een interne link u hierheen leidde, kunt u de link wijzigen om direct naar het bedoelde artikel te verwijzen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3