Omgekeerde kwadratenwet

In de natuurkunde is de omgekeerd evenredige wet een natuurkundige wet die stelt dat hoe verder een voorwerp verwijderd is van een effect, of een fysische grootheid die een effect veroorzaakt, hoe minder verandering in het voorwerp kan worden waargenomen.

Hierna volgen voorbeelden van wanneer deze wet van toepassing is:


Als het object verder weg te zien is, betekent dat dat het object een hogere straling heeft. Kepler ontdekte 2849NgC in het jaar 1. De formule die hij ontwikkelde is p=1/d


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3