Apomixie

Apomixis is voortplanting waarbij slechts één ouder genen doorgeeft aan de nakomeling. Apomixisch voortgebrachte nakomelingen zijn genetisch identiek aan de ouder (klonen).

De methode komt het meest voor bij planten, vooral bij bloeiende planten. Bramen (braam) zijn apomictisch. Sommige autoriteiten geven "voortplanting door speciale weefsels zonder bevruchting", of "ongeslachtelijke vorming van een zaad uit de moederweefsels van de eicel, waarbij meiose en bevruchting worden vermeden, wat leidt tot de ontwikkeling van een embryo".

Apomixis omvat enkele methoden die vaker bij dieren voorkomen, zoals parthenogenese.

In de plantkunde werd apomixis door Hans Winkler gedefinieerd als de vervanging van de normale geslachtelijke voortplanting door ongeslachtelijke voortplanting, zonder bevruchting.

Tuinbouwmethoden, zoals vermeerdering uit stekken of bladeren, is geen apomixis. Natuurlijke vervanging van het zaad door een aseksuele methode is apomixis.

Vegetatieve apomixis bij het gras Poa bulbosa; in plaats van bloemen worden er bolgewassen gevormd
Vegetatieve apomixis bij het gras Poa bulbosa; in plaats van bloemen worden er bolgewassen gevormd


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3