Ladakhi

Bevolking 102.000 in Jammu en Kasjmir (1997). De bevolking omvat 29.800 tot 33.300 Shamma (Voegelin en Voegelin 1977.328). Bevolking totaal alle landen: 114,000.

Regio Maqbuza Kasjmir, Ladakh District, 250 dorpen en gehuchten. Ook gesproken in China. Alternatieve namen Ladaphi, Ladhakhi, Ladak, Ladwags

Dialecten Leh (Centraal Ladakhi), Shamma (Sham, Shamskat, Onderste Ladakhi), Nubra Ladakhi. Misschien 30% tot 40% verstaanbaarheid van het Tibetaans. Leh wordt gebruikt als communicatiemiddel. Leh-sprekers begrijpen Zangskari en Changthang voor meer dan 90% op opgenomen teksten. Niet bekend of sprekers van alle dialecten Leh goed begrijpen. Leh is in Leh en omstreken. Shamma ligt ten westen van Leh langs de Indusvallei en ten zuiden van Khaltse. Nubra ligt in Nubra Tahsil ten noorden van Leh. Lexicale gelijkenis 71% tot 83% met Purik, 53% tot 60% met Tibetaans, 84% tot 94% onder 5 hoofddialecten.

Classificatie Sino-Tibetaans, Tibeto-Burman, Himalaya, Tibeto-Kanauri, Tibetaans, Tibetaans, Westers, Ladakhi Taalgebruik Alle leeftijden. Veel sprekers in stedelijke gebieden gebruiken Urdu, of Engels, maar de sprekers op het platteland zijn voornamelijk eentalig in Ladakhi. Taalontwikkeling Geletterdheid in de tweede taal: Mannen: 36%, vrouwen: 12% in het Urdu, Tibetaans of Engels (1991). Tibetaans schrift. Grammatica. Bijbel: 1948. Commentaar Geschreven Ladakhi is verschillend van de gesproken vormen. Het dialect van Leh is erkend als standaard gesproken Ladakhi. Het is het medium van Leh radio-uitzendingen en het standaard communicatiemiddel tussen alle Ladakhse dialecten, inclusief Changthang en Zangskari (Paldan 2002). SOV; postposities; genitaliën, verwanten voor naamwoordkop; artikelen, bijvoeglijke naamwoorden na naamwoordkop; achtervoegsels geven geval van naamwoordzin aan; ergatief; oorzakelijk; vergelijkend; CCVCC of CCCVV maximum; nontonaal. Bergdalen. 2.400 tot 5.000 meter. Landbouwers: tarwe, gerst; herders: jaks, geiten, schapen (kasjmierwol); huisnijverheid: weven, sieraden maken, religieuze artefactenproductie. Boeddhist, moslim, christen.

Ook gesproken in China

Naam van de taal Ladakhi Bevolking 12.000 in China (1995). Regio West-Tibet. Alternatieve namen Ladaphi, Ladhakhi, Ladak, Ladwags Dialecten Leh (Centraal Ladakhi), Shamma (Sham, Shamskat, Onderste Ladakhi), Nubra Ladakhi. Opmerkingen Onderdeel van de Tibetaanse nationaliteit. Bergdalen. 2.400 tot 5.000 meter. Landbouwers: tarwe, gerst; veehouders: jaks, geiten, schapen (kasjmierwol). Boeddhist (Lamaist).

Vragen en antwoorden

V: Welke taal wordt gesproken door de meerderheid van de boeddhistische aanhangers, bekend als Ladakhis?


A: Ladakhis spreken een Tibetaanse taal die Ladakhi heet.

V: Waar wonen Ladakhis?


A: Ladakhis wonen in Ladakh, dat deel uitmaakt van de regio Kashmir die gedeeld wordt door India, Pakistan en China.

V: Wat heeft de Ladakhi taal met Bali te maken?


A: De Ladakhi taal is nauw verwant aan de Baltische taal, die wordt gesproken in de naburige regio Baltistan, die onder Pakistaanse controle staat.

V: Welke andere talen lijken op of zijn geëvolueerd uit het Ladakh?


A: Er zijn vele varianten van Ladakh, waaronder die welke zich hebben ontwikkeld tot verschillende talen, zoals zangskari en changthang. Purgi wordt beschouwd als een mengeling van Baltisch en Ladakhi.

V: Bestaat er een andere naam voor de taal die wordt gesproken door de inwoners van het door India gecontroleerde Kasjmir?


A: Ja, lokaal staat het bekend als Bhoti en het is erkend door de Indiase regering.

V: Van welke andere talen bevat het Ladakhi leenwoorden?


A: Naast het Tibetaans bevat het Ladakhi veel leenwoorden uit Kashmiri en Hindi.

V: Hoeveel mensen spreken deze taal in China?


A: Ongeveer 12.000 mensen in China spreken deze taal.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3