Laki

Lakagígar is een rij spectaculaire kraters over een lengte van vijfentwintig kilometer in de zuidelijke IJslandse Hooglanden. Ze zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen bij Lakí in 1784.

Het systeem barstte gedurende acht maanden, tussen juni 1783 en februari 1784, hevig uit. De lava kwam uit de Laki spleet en de aangrenzende vulkaan Grímsvötn. Er werd naar schatting 42 miljard ton of 14 km3 basaltlava en wolken van giftig fluorwaterstofzuur en zwaveldioxideverbindingen uitgestoten. Dat verontreinigde de bodem, wat leidde tot de dood van meer dan 50% van de IJslandse veestapel, en de vernietiging van bijna alle gewassen. Dit leidde tot een hongersnood die ongeveer 25% van de menselijke bevolking van het eiland het leven kostte. De lavastromen verwoestten ook 20 dorpen.

Het gebied vandaagZoom
Het gebied vandaag

Vragen en antwoorden

V: Wat is Lakagígar?


A: Lakagígar is een rij spectaculaire kraters over een lengte van vijfentwintig kilometer in de zuidelijke IJslandse Hooglanden.

V: Hoe is Lakagígar ontstaan?


A: Lakagígar is ontstaan tijdens de uitbarstingen van Lakí in 1784.

V: Hoe lang heeft het Lakagígar systeem gebarsten?


A: Het Lakagígar systeem barstte gedurende acht maanden hevig uit tussen juni 1783 en februari 1784.

V: Waar kwam de lava vandaan die Lakagígar vormde?


A: De lava kwam uit de Laki scheur en de aangrenzende vulkaan Grímsvötn.

V: Wat waren de gevolgen van de uitbarsting in Lakagígar?


A: De uitbarsting bij Lakagígar stootte naar schatting 42 miljard ton of 14 km3 basaltlava en wolken van giftig fluorwaterstofzuur en zwaveldioxide uit. Dat verontreinigde de bodem, wat leidde tot de dood van meer dan 50% van de IJslandse veestapel en de vernietiging van bijna alle gewassen. Dit leidde tot een hongersnood die ongeveer 25% van de menselijke bevolking van het eiland het leven kostte. De lavastromen verwoestten ook 20 dorpen.

V: Hoeveel vee werd er gedood door de uitbarsting in Lakagígar?


A: Meer dan 50% van de IJslandse veestapel kwam om door de uitbarsting in Lakagígar.

V: Hoeveel dorpen werden verwoest door de lavastromen van Lakagígar?


A: De lavastromen van Lakagígar hebben 20 dorpen verwoest.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3