Aristocraat

Een aristocraat is een persoon uit de hoogste sociale klasse van een samenleving. Op veel plaatsen hebben aristocraten erfelijke titels. In sommige samenlevingen, zoals het oude Griekenland, Rome en India, kan de aristocratische status voortvloeien uit het lidmaatschap van een militaire kaste. Het is ook heel gebruikelijk dat aristocraten tot priesterlijke dynastieën behoren.

De aristocratische status kan gepaard gaan met feodale of wettelijke privileges. Zij staan gewoonlijk alleen onder de vorst van een land of natie in zijn sociale hiërarchie. In de Europese samenlevingen van de moderne tijd wordt de term aristocratie vaak gebruikt als synoniem voor adel. Dit was een specifieke klasse die in de Middeleeuwen ontstond. De term aristocratie is afgeleid van het Griekse ἀριστοκρατία (aristokratia ἄριστος (aristos) "uitstekend," en κράτος (kratos) "macht".

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3