Laatste van de veroveraars

Last of the Conquerors is een roman uit 1948 van de Afrikaans-Amerikaanse romanschrijver William Gardner Smith. Het gaat over Afro-Amerikaanse GI's die na de Tweede Wereldoorlog in het door de Verenigde Staten bezette Duitsland dienden. De hoofdpersoon, Hayes Dawkins, heeft een affaire met Ilse, een blanke Duitse vrouw. Hij en Ilse vechten tegen racistische legerofficieren en voeren een beleid om een relatie in stand te houden die sommige blanke soldaten veroordelen (hoewel er ook veel vriendelijke blanken zijn die hen helpen).

De laatste van de veroveraars toont post-Nazi-Duitsland als meer raciaal tolerant dan de Verenigde Staten. Hoewel dit al dan niet juist is, geeft Smith's roman een mening over het Marshallplan waarin wordt beweerd dat de Amerikaanse samenleving een model voor de wereld zou moeten zijn, terwijl de Afro-Amerikanen zich blijven bezighouden met racisme.

De roman begint op een homecoming US-troepentransportschip, als het Vrijheidsbeeld in beeld komt, is de reactie van de Amerikaanse troepen somber en op hun hoede, berustend, maar helemaal niet blij om thuis te zijn van de oorlog. Waarom? Het zijn "gekleurde" troepen. Na het leven te hebben ervaren in een samenleving (het onlangs bevrijde Duitsland), waar raciale vooroordelen geen grote rol speelden, stelen ze zich voor de omgang met een nog steeds zeer verdeeld Amerika. Een blik in een (nu hopelijk verleden) samenleving en de impact daarvan op degenen die gedwongen worden om te gaan met de niet aflatende druk van wantrouwen en haat. Een diepgaande leeservaring.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3