Lekenklerk

Een lekenklerk, ook wel lekenpastoor genoemd, is een term die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om een mannelijke zanger aan te duiden die zingt in een kathedraalkoor of een koor dat behoort tot een college van een van de grote traditionele universiteiten. Een lekenpastor wordt gewoonlijk voor deze baan betaald. Wanneer hij "lekenpastoor" wordt genoemd, komt de term "vicaris" van het Latijnse woord "vice" (wat "plaatsvervanger" betekent). Een lekenpastoor is niet in de heilige orden (hij is geen priester). Tegenwoordig zijn er een paar vrouwelijke leken vicarissen, bijv. in Dublin.

De term "leek" werd in de Middeleeuwen gebruikt voor een koorknaap die een deel van de muziek zingt die te moeilijk was voor de priesters om te zingen. Tegenwoordig combineren veel lekenklerken in plaatsen als Oxford of Cambridge hun werk als lekenklerk met een studie aan de universiteit. Het is vergelijkbaar met een studiebeurs.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3