Kalk

Kalk is een algemene term voor diverse natuurlijk voorkomende mineralen en daarvan afgeleide materialen waarin carbonaten, oxiden en hydroxiden van calcium overheersen.

Deze materialen worden in grote hoeveelheden gebruikt als bouw- en constructiemateriaal (o.a. kalksteenproducten, beton en mortel) en als chemische grondstoffen. De gesteenten en mineralen waaruit deze materialen afkomstig zijn, voornamelijk kalksteen en krijt, bestaan voornamelijk uit calciumcarbonaat. "Bij verbranding (calcinatie) worden ze omgezet in het zeer bijtende materiaal ongebluste kalk (calciumoxide) en, door toevoeging van water, in de minder bijtende, maar nog steeds sterk alkalische gebluste kalk (calciumhydroxide).

In het algemeen geldt dat wanneer de term in een agrarische context wordt gebruikt, deze waarschijnlijk betrekking heeft op landbouwkalk. Anders betekent het meestal geblustekalk, omdat de gevaarlijkere vorm meestal specifieker wordt beschreven als ongebluste kalk of ongebluste kalk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3