Taalkundige reducties

Taalkundige reducties zijn verloren klanken in woorden, wat gebeurt in gesproken Engels. Bijvoorbeeld, "going to" verandert in "gonna". De meest voorkomende reducties zijn samentrekkingen. De meeste samentrekkingen zijn reducties van "not". Bijvoorbeeld, "cannot" wordt "can't". Veel samentrekkingen zijn verkortingen tussen een onderwerp en een werkwoord. Bijvoorbeeld, "Hij is..." wordt "Hij is..."

Sommige verkleiningen zijn bekend bij taalleerders, zoals de verkorting van een werkwoord en "naar". Voorbeelden zijn "going to" wordt "gonna" en "want to" wordt "wanna".

Taalkundige reducties maken deel uit van natuurlijk Engels en moeten niet als jargon of ongepast worden beschouwd.

Categorieën

Er zijn verschillende basiscategorieën van verlagingen:

  • Elisie is één of meer klanken weglaten uit een woord. Een veelvoorkomend voorbeeld is "and", dat vaak verandert in "an" of soms zelfs "n". Een ander voorbeeld is de "ba"-klank in "probably", wat leidt tot de uitspraak "probly".
  • Woordspanning is een zwakkere spanning op een woord. De woorden in de buurt ervan worden in vergelijking meer beklemtoond. Het zwak beklemtoonde woord kan worden gemengd, gekoppeld of zelfs geschrapt.
  • Functiewoorden zijn woorden die grammaticale relaties aanduiden en verschillen van inhoudswoorden. Inhoudswoorden hebben de neiging meer informatie te bevatten en worden vaak beklemtoond. Functiewoorden zijn vaak niet beklemtoond en kunnen worden gereduceerd, samengevoegd, verbonden of geschrapt.
  • Weeën

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3