Geestelijk toestandsonderzoek

Het onderzoek van de geestelijke toestand (MSE) is een belangrijke stap in een "klinische beoordeling" van een persoon. Het doel van het MSE is om een algemene beschrijving te krijgen van de mentale toestand van de patiënt. Dit, met informatie over de persoon, stelt de clinicus in staat een diagnose te stellen. Vervolgens wordt een plan gekozen voor de behandeling van de persoon.

Het onderzoek is een manier om de huidige gemoedstoestand van een patiënt te beschrijven. Sommige delen van de MSE worden gedaan door te observeren, vragen te stellen en te noteren; andere delen worden gedaan met behulp van psychologische tests. Er wordt gekeken naar houding, gedrag, stemming en "affect" (gevoel), spraak, denken, perceptie, cognitie, inzicht en oordeel.

De MSE verschilt van het mini-mentale toestandsonderzoek (MMSE), dat een korte test voor dementie is.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3