Geestelijk toestandsonderzoek

Het onderzoek van de geestelijke toestand (MSE) is een belangrijke stap in een "klinische beoordeling" van een persoon. Het doel van het MSE is om een algemene beschrijving te krijgen van de mentale toestand van de patiënt. Dit, met informatie over de persoon, stelt de clinicus in staat een diagnose te stellen. Vervolgens wordt een plan gekozen voor de behandeling van de persoon.

Het onderzoek is een manier om de huidige gemoedstoestand van een patiënt te beschrijven. Sommige delen van de MSE worden gedaan door te observeren, vragen te stellen en te noteren; andere delen worden gedaan met behulp van psychologische tests. Er wordt gekeken naar houding, gedrag, stemming en "affect" (gevoel), spraak, denken, perceptie, cognitie, inzicht en oordeel.

De MSE verschilt van het mini-mentale toestandsonderzoek (MMSE), dat een korte test voor dementie is.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het doel van het onderzoek naar de mentale status (MSE)?A: Het doel van het MSE is om een algemene beschrijving te krijgen van de geestelijke toestand van de patiënt, zodat een arts een diagnose kan stellen en een behandelplan kan kiezen.

V: Hoe werkt de MSE?A: De MSE werkt door te kijken naar verschillende aspecten van iemands mentale toestand, waaronder houding, gedrag, stemming en gevoel, spraak, denken, perceptie, cognitie, inzicht en beoordelingsvermogen.

V: Waarin verschilt de MSE van het mini-mental state examination (MMSE)?A: De MSE is een beoordeling van iemands mentale toestand die gebruikt wordt om een diagnose te stellen en een behandelplan te kiezen, terwijl de MMSE een korte test voor dementie is.

V: Welke delen van de MSE worden gedaan door observeren, vragen stellen en noteren?A: Sommige delen van de MMSE worden gedaan door te observeren, vragen te stellen en informatie over de persoon te noteren, zoals zijn gedrag, houding, stemming en affect, spraak, en inzicht en beoordelingsvermogen.

V: Kunnen er psychologische testen gebruikt worden tijdens de MSE?A: Ja, voor sommige onderdelen van de MSE kunnen psychologische tests gebruikt worden.

V: Wat is het doel van de diagnose die tijdens de MSE wordt gesteld?A: De diagnose die tijdens de MSE wordt gesteld, wordt gebruikt om een behandelplan voor de persoon te kiezen.

V: Wat is het hoofddoel van de MSE?A: Het hoofddoel van de MSE is om de huidige mentale toestand van een patiënt te beschrijven, zodat een arts een diagnose kan stellen en een behandelplan kan kiezen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3