Geest

De geest is een algemene term voor de manier waarop iemand denkt, motiveert, waarneemt, wil en voelt. Voor de wetenschap wordt wat anderen de geest noemen volledig veroorzaakt door de werking van de hersenen. De filosoof Gilbert Ryle noemde het verstand de "Geest in de Machine". Hij zei dat het idee dat het gescheiden was van de hersenen de verkeerde "Officiële Doctrine" was. Sommigen denken echter dat de geest gescheiden is van het lichaam en een ziel wordt genoemd (zie dualisme).

Veel mensen maken ruzie over wat de bedoeling is. Sommigen zeggen dat alleen de rede en het geheugen deel uitmaken van de geest, omdat ze bij bewustzijn zijn. In deze visie zijn de emoties zoals liefde, haat, angst en vreugde anders dan de geest. Sommige mensen met deze opvatting zeggen dat de emoties deel uitmaken van het hart. Anderen stellen dat onze rationele en emotionele toestanden niet gescheiden kunnen worden en allemaal deel moeten uitmaken van wat we het verstand noemen.

Mensen gebruiken de geest vaak om hetzelfde te betekenen als de gedachte: de manier waarop we "in ons hoofd" tegen onszelf praten. Dit is waar de gezegden "maak onze geest," "verander onze geest" en "van twee geesten" vandaan komen. Een van de belangrijke dingen van de geest in deze zin is dat het privé is. Niemand anders kan "onze geest kennen."

Geschiedenis van het woord

De oorspronkelijke betekenis van de Oud-Engelse gemynd was de herinnering. Dit verklaart de gezegden die in herinnering roepen, in gedachten komen, in gedachten houden, in gedachten hebben, enzovoorts. Het Oud-Engels had andere woorden om uitdrukking te geven aan wat we vandaag de dag "geest" noemen, zoals hyge, wat betekent "geest, geest". Het woord geest is in de 14e en 15e eeuw geleidelijk aan gegroeid en betekent alle bewuste gedachten.

Het bestuderen van de geest

Aspecten van de geest

De gedachte is wanneer we absorberen wat er om ons heen gebeurt, zodat we er effectief mee om kunnen gaan volgens onze plannen en wensen. Denken is het gebruik van informatie, zoals het vormen van concepten, het oplossen van problemen, het redeneren en het maken van keuzes.

Het geheugen is wanneer we informatie in ons hoofd opslaan, en deze later kunnen terughalen.

Verbeelding is het vermogen om werelden in de geest uit te vinden, compleet of niet. De geest maakt deze door gebruik te maken van de ervaring in de gedeelde wereld.

Bewustzijn is weten dat we bestaan en dat de wereld bestaat, en in staat zijn te begrijpen wat er om ons heen gebeurt.

Geestelijke gezondheid

Net als het lichaam kan een geest gezond zijn. De maat hiervan wordt mentale gezondheid genoemd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er niet één manier om de geestelijke gezondheid van alle mensen te meten, omdat er veel dingen in onze omgeving zijn die het geestelijk gezond zijn van de ene persoon tot de andere kunnen doen verschillen. In het algemeen zijn de meeste deskundigen het erover eens dat "geestelijke gezondheid" en "geestelijke ziekten" geen tegenpolen zijn. Met andere woorden, het niet hebben van een geestesziekte betekent niet dat je in goede geestelijke gezondheid verkeert.

Een manier om geestelijke gezondheid te bestuderen is door te kijken naar hoe goed iemand leeft. Tekenen van geestelijke gezondheid zijn onder andere: zich capabel en gelukkig voelen, in staat zijn om normale niveaus van stress aan te kunnen, vrienden maken en houden, een onafhankelijk leven leiden, en in staat zijn om te herstellen van moeilijke situaties.

Filosofie

Filosofie van de geest is de tak van de filosofie die de aard van de geest en hoe deze verbonden is met het lichaam bestudeert. Het belangrijkste probleem is hoe de geest verbonden is met het lichaam, maar er zijn ook vragen over de aard van de geest die niet spreken over de relatie met het fysieke lichaam.

Dualisme en monisme zijn de twee belangrijkste manieren waarop mensen het geest-lichaamsprobleem proberen op te lossen. Dualisme is wanneer mensen geloven dat de geest en het lichaam op een of andere manier gescheiden zijn van elkaar. Het kan worden herleid tot Plato, Aristoteles en de Samkhya en Yoga scholen van de Hindoeïstische filosofie, maar het werd het meest nauwkeurig geformuleerd door René Descartes in de 17e eeuw.

Monisme is het geloof dat geest en lichaam geen fysiologisch en ontologisch verschillende soorten entiteiten zijn. Deze opvatting werd voor het eerst gezien in de Westerse filosofie door Parmenides in de 5e eeuw voor Christus en later door de 17e eeuwse rationalist Baruch Spinoza. Volgens Spinoza zijn geest en lichaam twee delen van een groter wezen.

Idealisten denken dat de geest alles is wat er bestaat en dat de buitenwereld eigenlijk door de geest wordt bepaald. Fysici denken dat alles kan worden uitgedrukt door wat fysiek is. Neutrale monisten geloven dat alles zowel mentaal als fysiek kan zijn, afhankelijk van hoe je het ziet. Bijvoorbeeld, een rode vlek op een muur is fysiek, omdat het een werkelijke zaak is, afhankelijk van de fysieke muur, maar het is mentaal omdat onze hersenen reageren op de kleur. De meest voorkomende monisma's in de 20e en 21e eeuw zijn allemaal verschillende soorten van het fysicalisme geweest, inclusief het behaviorisme.

Psychologie

Psychologie is de studie van de manier waarop we denken, voelen en handelen. Het gaat om de wetenschappelijke studie van processen zoals perceptie, cognitie, gevoelens, persoonlijkheid, maar ook van dingen om ons heen die van invloed kunnen zijn op onze manier van denken. Vanuit deze studie proberen psychologen regels te vormen voor waarom we handelen zoals we dat doen. Psychologie omvat ook het gebruik van deze kennis om problemen in het dagelijks leven op te lossen en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen.

Sociale psychologie en groepsgedrag

Sociale psychologie is de studie van hoe we denken, voelen en handelen in groepen van andere mensen. De meeste mensen die sociale psychologie studeren zijn ofwel psychologen ofwel sociologen.

Geestesoog

De uitdrukking Mind's eye verwijst naar het vermogen om dingen te zien met het verstand.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de geest?


A: Het verstand is een algemene term voor de manier waarop iemand denkt, redeneert, waarneemt, wil, ideeën heeft en zich voelt.

V: Wat zegt de wetenschap over de geest?


A: De wetenschap gelooft dat wat anderen het verstand noemen volledig veroorzaakt wordt door de werking van de hersenen.

V: Wat zei Gilbert Ryle over het verstand?


A: Gilbert Ryle noemde de geest het "Spook in de Machine". Hij zei dat het idee dat het los stond van de hersenen de verkeerde "Officiële Leer" was.

V: Wat geloven sommige mensen over de geest en het lichaam?


A: Sommige mensen geloven dat de geest gescheiden is van het lichaam en een ziel genoemd wordt (zie dualisme).

V: Waaruit bestaat volgens sommigen de geest?


A: Sommige mensen beweren dat onze rationele en emotionele toestanden niet gescheiden kunnen worden en allemaal deel uitmaken van wat we de geest noemen.

V: Is de geest privé?


A: Ja, een van de belangrijke dingen van de geest is dat hij privé is. Niemand anders kan onze geest "kennen".

V: Wat is de betekenis van de geest in de zin van "in ons hoofd" tegen onszelf praten?


Antwoord: Mensen gebruiken mind vaak om hetzelfde te bedoelen als gedachte: de manier waarop we "in ons hoofd" tegen onszelf praten. Dit is waar de uitdrukkingen "make up our minds", "change our minds" en "of two minds" vandaan komen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3