Natuurlijke deductie

Natuurlijke deductie is een tak van de mathematische logica die in de jaren '20 en '30 in Polen is ontwikkeld. Het is bedoeld om inferentieregels uit te drukken die nauw verwant zijn aan de "natuurlijke" manier van redeneren.

Aangespoord door een reeks seminars in Polen in 1926 door Łukasiewicz die pleitten voor een meer natuurlijke behandeling van de logica, deed Jaśkowski de eerste pogingen om een meer natuurlijke deductie te definiëren. In 1929 stelde hij voor het eerst voor een schematische notatie te gebruiken, en later werkte hij zijn voorstel bij in papers in 1934 en 1935.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3