Nematofyten

De nematofyten vormen een parafyletische groep van landorganismen, waartoe waarschijnlijk ook enkele planten en algen behoren. Zij zijn alleen bekend uit het fossielenbestand, van het Siluur tot het vroeg-Devoon van Rhynie chert.

Het ontbreken van een duidelijke definitie van de nematofyten heeft ertoe geleid dat het als een prullenbaktaxon wordt gebruikt. Allerlei buisjes en schubben met celpatronen uit het Siluur worden "nematofytisch" genoemd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3