Neper (mythologie)

Neper was de god van de granen, met name granen die belangrijk waren in de oude Egyptische tijd, zoals tarwe, maïs en gerst. Zijn naam betekent heer van de mond. Neper vertegenwoordigde ook voedsel en voeding. Hij bepaalde de tijd van het jaar waarin de gewassen groeiden, werden geoogst, en verdwenen. Hij werd vooral vereerd omdat hij een god was die de mensen gezond hield door hun voedsel.

Neper was een god in menselijke gedaante, maar hij had kenmerkende tekens om granen voor te stellen. Hij had stippen op zijn kleding om graankorrels voor te stellen. Hij had ook graankorrels boven zijn hoofd, zoals op de afbeelding hiernaast. Hij werd ook vaak afgebeeld met tarwe, of soortgelijke gewassen. Hij droeg kleine kleren, zoals in de afbeelding waar hij een doek om zijn middel draagt. Neper werd in heel Egypte vereerd.

Neper had een vrouwelijke versie van zichzelf, Nepit genaamd. Nepit was de godin van het graan. Neper's moeder, Renenutet, was een godin van de voeding en de oogst, die ook granen vertegenwoordigde. Neper werd ook gezien als een vorm van Osiris, de god van de dood en de onderwereld. De mensen zagen hem als een vorm van Osiris omdat hij verscheen en verdween op de tijdstippen van de jaarlijkse oogst, net zoals Osiris uit de dood terugkwam. Hij werd, samen met Osiris, vaak beschouwd als de god die "leefde nadat hij was gestorven".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3