Onderdrukking

Onderdrukking is wanneer een persoon of een groep mensen die macht hebben, die macht gebruiken op een manier die niet eerlijk, onrechtvaardig of wreed is. Het kan ook het gevoel beschrijven van mensen die onderdrukt worden. Onderdrukkende regeringen kunnen leiden tot een opstand.

Racisme, seksisme en andere vooroordelen kunnen onderdrukking veroorzaken, vooral als er wetten op worden gebaseerd.

Anarchisten zeggen dat alle regeringen, politie en wetten onderdrukkend zijn. Dat komt omdat ze mensen tegenhouden om te doen wat ze willen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het idee van mensenrechten in het algemeen, is bedoeld om een einde te maken aan onderdrukking.

Onderdrukking komt voort uit het concept van bezwaard zijn, en wordt vaak als zodanig getoond. Deze cartoon uit 1904 toont Joodse arbeiders die onderdrukt worden door de Russische TsaarZoom
Onderdrukking komt voort uit het concept van bezwaard zijn, en wordt vaak als zodanig getoond. Deze cartoon uit 1904 toont Joodse arbeiders die onderdrukt worden door de Russische Tsaar

Verwante pagina's

  • Vervolging

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3