Paarproductie

In de natuurkunde is paarvorming wat er gebeurt wanneer een foton in wisselwerking treedt met de kern van een atoom, in plaats van met het elektron zoals bij röntgenstraling op een lager niveau. Het foton geeft zijn energie aan de atoomkern en creëert dan een paar positief en negatief geladen elektronen. Het positieve elektron (positron) ioniseert tot het zich verbindt met een vrij elektron. De twee deeltjes verstrooien in tegengestelde richtingen.

De waarschijnlijkheid van paarproductie is evenredig met de energie van de inkomende fotonen en wordt beïnvloed door het atoomnummer van het materiaal. Paarvorming treedt gewoonlijk op bij energieniveaus boven 25 MeV. Paarvorming komt soms voor bij bestralingstherapie met hoogenergetische fotonenbundels. Het is enigszins verwant met het foto-elektrisch effect.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3