Paarproductie

In de natuurkunde is paarvorming wat er gebeurt wanneer een foton in wisselwerking treedt met de kern van een atoom, in plaats van met het elektron zoals bij röntgenstraling op een lager niveau. Het foton geeft zijn energie aan de atoomkern en creëert dan een paar positief en negatief geladen elektronen. Het positieve elektron (positron) ioniseert tot het zich verbindt met een vrij elektron. De twee deeltjes verstrooien in tegengestelde richtingen.

De waarschijnlijkheid van paarproductie is evenredig met de energie van de inkomende fotonen en wordt beïnvloed door het atoomnummer van het materiaal. Paarvorming treedt gewoonlijk op bij energieniveaus boven 25 MeV. Paarvorming komt soms voor bij bestralingstherapie met hoogenergetische fotonenbundels. Het is enigszins verwant met het foto-elektrisch effect.

Vragen en antwoorden

V: Wat is paarproductie in de natuurkunde?


A: Paarproductie verwijst naar de interactie tussen een foton en de kern van een atoom, wat resulteert in de productie van een paar positief en negatief geladen elektronen.

V: Waar vindt paarproductie plaats in een atoom?


A: Paarproductie vindt plaats in de kern van een atoom, in plaats van met het elektron zoals bij röntgeninteracties op een lager niveau.

V: Wat gebeurt er met het foton bij paarproductie?


A: Bij paarproductie geeft het foton zijn energie aan de kern en creëert het elektronenpaar.

V: Hoe worden de elektronen die bij paarproductie worden geproduceerd geladen?


A: De elektronen die bij paarproductie ontstaan, bestaan uit één positief geladen elektron (positron) en één negatief geladen elektron.

V: Waardoor wordt de waarschijnlijkheid van paarproductie beïnvloed?


A: De waarschijnlijkheid van paarproductie is evenredig met de energie van het binnenkomende foton en wordt beïnvloed door het atoomnummer van het materiaal.

V: Op welke energieniveaus treedt paarproductie gewoonlijk op?


A: Paarproductie treedt gewoonlijk op bij energieniveaus boven 25 MeV.

V: Wanneer kan paarproductie voorkomen bij bestralingstherapie?


A: Paarproductie kan voorkomen bij bestralingstherapiebehandelingen die gebruikmaken van fotonenbundels met hoge energie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3