Pankration

Pankration was een sport in het oude Griekenland. Acht van Pindar's odes werden geschreven ter ere van de pankratiasten. De pankratie was een vorm van worstelen met één verschil: de atleten mochten hun vuisten gebruiken. Ze droegen echter geen boksriemen. Schoppen en slaan was toegestaan, maar het bijten en gutsen van een oog of een zachte plek met duim of vinger was verboden. Scheidsrechters sloegen de atleten die deze regels overtraden. Ondanks deze straf kwamen er vaak overtredingen voor.

Een Griekse worstelaar wilde zijn tegenstander gooien; een pankratiast wilde zijn tegenstander echter dwingen zijn nederlaag toe te geven. Dit kan worden gedaan door een tegenstander in een greep te krijgen die, als hij zich niet overgeeft (opgeeft), een bot zou breken of een gewricht zou ontwrichten. Grootte en gewicht maakten in de pankratie niet zo veel uit als in boksen en worstelen, omdat pankratiasten het grootste deel van hun tijd doorbrachten met het rollen op de grond.

De Grieken hielden van de pankratie. Ze beschouwden het als de grootste test van de vaardigheid en kracht van een atleet. De pankratie was ook een favoriete sport in de Romeinse keizertijd. De beroemdste oude pankratiast was Arrichon van Philageia in de 6e eeuw voor Christus. Hij won de pankratie in twee Olympische Spelen, maar stierf aan een wurggreep in de Olympische Spelen van 564 voor Christus. Hij werd bekroond met de overwinningskrans. Zowel Philostratus als Pausanias vertelden het verhaal van zijn laatste wedstrijd. Een standbeeld in het Olympia Museum kan het zijne zijn.

Pankratiasten die vechten onder de ogen van een trainer en een toeschouwer. Kant A van een zolderverdieping met zwarte cijfers, ca. 500 voor Christus. Hoogte: 16,2 cm. Diameter: 22,5 cm.Zoom
Pankratiasten die vechten onder de ogen van een trainer en een toeschouwer. Kant A van een zolderverdieping met zwarte cijfers, ca. 500 voor Christus. Hoogte: 16,2 cm. Diameter: 22,5 cm.

Galerij: Pankrationiasts op Grieks aardewerk

·        

Pankratiast in gevechtshouding, Oudgrieks rood-figuur amfora, 440 voor Christus. Staatliche Antikensammlungen, München

·        

Amphora, ca. 490 voor Christus

·        

Pankratiasten die vechten onder de ogen van een rechter. Kant B van een Panatheense prijs amfora, ca. 500 voor Christus. Hoogte: 63,5 cm. Metropolitaan Kunstmuseum

·        

Pankratiescène: de pankrationist rechts probeert het oog van zijn tegenstander uit te gutsen; de scheidsrechter staat op het punt hem voor deze overtreding te slaan. Detail uit een zolderkleurige kylix in het British Museum, 490-480 voor Christus. Uit Vulci, Italië.

·        

Amphora, Athene, ca. 332 v.Chr.

Vragen en antwoorden

V: Wat was Pankration in het oude Griekenland?


A: Pankration was een sport in het oude Griekenland.

V: Hoeveel van Pindars odes werden ter ere van Pankratiasts geschreven?


A: Acht van Pindar's odes werden geschreven ter ere van Pankratiasts.

V: Wat was het verschil tussen worstelen en Pankration?


A: Bij Pankration mochten de atleten hun vuisten gebruiken, terwijl ze dat bij worstelen niet mochten.

V: Wat waren de regels voor slaan en schoppen bij Pankration?


A: Slaan en schoppen waren toegestaan bij Pankration, maar bijten en een oog of een zachte plek uitsteken met een duim of vinger waren verboden.

V: Wat was het doel van een Griekse worstelaar?


A: Een Griekse worstelaar had als doel zijn tegenstander neer te gooien.

V: Wat was het doel van een Pankratiast?


A: Een Pankratiast had als doel zijn tegenstander te dwingen zijn nederlaag toe te geven door hem in een houdgreep te nemen die een bot kon breken of een gewricht kon ontwrichten als hij niet opgaf.

V: Wie was de beroemdste Pankratiast uit de oudheid?


A: De beroemdste oude Pankratiast was Arrichon van Philageia in de 6e eeuw voor Christus.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3