Oude Griekenland

Het oude Griekenland was een groot gebied in het noordoosten van de Middellandse Zee, waar men de Griekse taal sprak. Het was veel groter dan het land dat we nu kennen. Het was de beschaving van Griekenland, van de archaïsche periode van de 8e/6e eeuw voor Christus tot 146 voor Christus. De periode eindigde met de Romeinse verovering van Griekenland in de Slag om Korinthe.

Voor het grootste deel van deze tijd hadden de Grieken geen enkele regering of heerser. Er waren een aantal stadstaten, elk met een eigen grondwet. Athene, Sparta en Korinthe zijn voorbeelden van stadstaten. Sommige hadden koningen, en sommige, zoals Athene, hadden een vorm van democratie. In de loop der tijd verzamelden de machtigste steden andere steden in groepen die bekend staan als "competities". Dit gold voor veel van de Griekse koloniën in Klein-Azië, waarvan de meeste nauwe banden hadden met een van de drie grote steden.

In het midden van deze periode was er het klassieke Griekenland, dat bloeide in de 5e tot 4e eeuw voor Christus. Het Atheense leiderschap heeft de dreiging van een Perzische invasie in de Grieks-Perzische oorlogen met succes afgeweerd. De Atheense gouden eeuw eindigt met de nederlaag van Athene door Sparta in de Peloponnesische oorlog in 345 voor Christus.

In de laatste, Hellenistische, periode werd Griekenland verenigd door de veroveringen van Alexander de Grote. De stadstaten gingen verder, onder de algemene invloed van Macedonië.

De Griekse cultuur had een sterke invloed op het Romeinse Rijk, dat een versie ervan naar vele delen van het Middellandse-Zeegebied en Europa droeg. Op deze manier maakte het klassieke Griekenland deel uit van het fundament van de westerse beschaving. Grieks was ook de taal, en deels de cultuur, van het Byzantijnse Rijk.

Griekse steden en hun verspreiding over de Middellandse Zee
Griekse steden en hun verspreiding over de Middellandse Zee

Het Parthenon is een tempel gewijd aan Athena, gelegen op de Akropolis in Athene. Het is een symbool van de cultuur en de verfijning van de oude Grieken.
Het Parthenon is een tempel gewijd aan Athena, gelegen op de Akropolis in Athene. Het is een symbool van de cultuur en de verfijning van de oude Grieken.

Tijdlijn van de Griekse geschiedenis

De geschiedenis van Griekenland heeft deze stadia doorlopen:

 • De Myceense cultuur (ca.1600-c.1100 v.Chr.) was een vroege Griekse cultuur tijdens de Bronstijd, op het Griekse vasteland en op Kreta.
 • De ineenstorting van de bronstijd of Griekse donkere tijden (ca. 1100-c.750 v.Chr.).
 • De archaïsche periode (ca. 750-c.500 v.Chr.). Kunstenaars maakten grotere vrijstaande sculpturen in stijve poses, met de droomachtige 'archaïsche glimlach'. De archaïsche periode eindigt met de omverwerping van de laatste tiran van Athene in 510 voor Christus.
 • De klassieke periode (ca. 500-323 v.Chr.) had een stijl die door latere waarnemers werd beschouwd als een uitstekend voorbeeld (d.w.z. 'klassiek') - bijvoorbeeld het Parthenon. Politiek gezien werd de klassieke periode gedomineerd door Athene en de Deliaanse Liga in de 5de eeuw. Zij werden ontheemd door de Spartaanse hegemonie in het begin van de 4de eeuw VC. Tenslotte was er de Liga van Korinthe, die geleid werd door Macedonië.
 • De Hellenistische periode (323-146 v. Chr.) is de periode waarin de Griekse cultuur (Hellenistische kunst) en macht zich uitbreidde naar het nabije en het Midden-Oosten. Deze periode begint met de dood van Alexander en eindigt met de Romeinse verovering.
 • Romeins Griekenland. Dit is de periode tussen de Romeinse overwinning bij de Slag om Korinthe in 146 voor Christus en de oprichting van Byzantium door Constantijn als hoofdstad van het Romeinse Rijk in 330 na Christus.
 • De laatste fase van de oudheid is de periode van de kerstening in de latere 4e tot begin 6e eeuw. Het eindigde met de sluiting van de latere versie van Plato's Academie door Justinianus I in 529 na Christus.
De veroveringen van Alexander strekten zich uit tot in Afghanistan...
De veroveringen van Alexander strekten zich uit tot in Afghanistan...

Vroege geschiedenis

Geletterdheid

In de 8e eeuw voor Christus leerden de Grieken een tweede keer lezen en schrijven. Aan het einde van de Myceense cultuur hadden ze de geletterdheid verloren, toen de mediterrane wereld in de Donkere Middeleeuwen viel. De Griekse Donkere Middeleeuwen (~1100 BC-750 BC), oftewel de ineenstorting van de Bronstijd, is een periode in de geschiedenis van het oude Griekenland en Anatolië waarvan geen schriftelijke verslagen bestaan, en weinig archeologische overblijfselen.

De Grieken leerden het alfabet kennen van een ander oud volk, de Feniciërs. Ze maakten er wat aanpassingen aan. In het bijzonder introduceerden de Grieken gewone letters voor klinkers, wat noodzakelijk was voor hun taal. Hun alfabet werd op zijn beurt door de Romeinen gekopieerd en een groot deel van de wereld gebruikt nu het Romeinse alfabet.

Politieke structuur

Het oude Griekenland had één taal en cultuur, maar werd pas in 337 voor Christus verenigd, toen Macedonië Athene en Thebe versloeg. Dat betekende het einde van de Klassieke periode, en het begin van de Hellenistische periode. Zelfs toen werden de veroverde steden slechts verenigd met Filips II van de Korinthische Liga van Macedonië; ze werden niet bezet en regeerden zelf.

Stadstaten

Het oude Griekenland bestond uit enkele honderden min of meer onafhankelijke stadstaten. Dit was anders dan de andere samenlevingen, die stammen of koninkrijken waren die over relatief grote gebieden regeerden.

Ongetwijfeld is de geografie van Griekenland verdeeld en onderverdeeld door heuvels, bergen en rivieren, wat bijdraagt aan de natuur van het oude Griekenland. Aan de ene kant twijfelden de oude Grieken er niet aan dat ze 'één volk' waren; ze hadden dezelfde religie, dezelfde basiscultuur en dezelfde taal. Toch was elke stadstaat of "polis" onafhankelijk; eenwording was iets wat de oude Grieken zelden bespraken. Zelfs toen, tijdens de tweede Perzische invasie van Griekenland, een groep van stadstaten zich verenigde om Griekenland te verdedigen, bleven de meeste poleis neutraal, en na de Perzische nederlaag keerden de geallieerden snel terug naar de strijd.

De belangrijkste kenmerken van het oude Griekse politieke systeem waren:

 1. Het is fragmentarisch. Er was niet één land, maar veel kleine landen die "stadstaten" werden genoemd.
 2. De focus op steden in kleine staten.
 3. De kolonies die ze rond de Middellandse Zee hebben opgezet waren onafhankelijk van de stichtende stad. Ze stonden echter sympathiek tegenover hun 'moederstad'.
 4. Verovering of directe heerschappij door een andere stadstaat was vrij zeldzaam.
 5. De steden groepeerden zich in liga's, en de leden stopten soms met de ene liga en sloten zich aan bij de andere.

Later, in de Klassieke periode, waren de competities minder en groter en werden ze gedomineerd door één stad (met name Athene, Sparta en Thebe). Vaak werden steden gedwongen zich aan te sluiten onder dreiging van oorlog (of als onderdeel van een vredesverdrag). Nadat Filips II van Macedonië het hart van het oude Griekenland 'veroverde', probeerde hij het gebied niet te annexeren, of te verenigen in een nieuwe provincie. Wel dwong hij de meeste steden om zich aan te sluiten bij zijn eigen Korinthische Liga.

Koninkrijken

Sommige steden waren democratisch, sommige waren aristocratisch, en sommige waren monarchieën. Sommige hadden vele revoluties waarbij de ene soort regering de andere verving. Een beroemd Grieks koninkrijk is Macedonië, dat kortstondig het grootste rijk werd dat de wereld in die tijd had gezien door het Perzische rijk (inclusief het oude Egypte) te veroveren en tot in het hedendaagse India te reiken. Andere beroemde koninkrijken zijn Epirus en Thessalië.

Monarchieën in het oude Griekenland waren niet absoluut omdat er meestal een raad van oudere burgers was (de senaat, of in Macedonië het congres) die advies gaf aan de Koning. Deze mannen werden niet verkozen of gekozen in een loterij zoals in de democratische stadstaten.

Burgers

Burgers die konden deelnemen aan de regering in het oude Griekenland waren meestal mannen die in die stad vrij geboren waren. Vrouwen, slaven en (meestal) ingezetenen die elders geboren zijn, hadden geen stemrecht. De details verschilden per stad. Athene is een voorbeeld: De inwoners van Athene bestonden uit drie groepen: burgers, metics (inwonende vreemdelingen) en slaven. Burgers waren inwoners waarvan de voorouders drie generaties lang Atheners waren. Mannelijke burgers hadden de rechten van vrije mannen en konden worden gekozen om elke officiële staatspositie te vervullen. "Van de naar schatting 150.000 inwoners van de stadstaat Attica had slechts ongeveer een vijfde het voorrecht van burgerschap". Vrouwen die burgers waren in Athene konden niet deelnemen aan politieke ambten, maar in Sparta wel.

Koloniën

Het aantal Grieken groeide en al snel konden ze niet genoeg voedsel voor alle mensen verbouwen. Als dit gebeurde, stuurde een stad mensen op pad om een nieuwe stad te beginnen, die bekend staat als een kolonie.

Omdat het terrein ruw was, werd er meestal over zee gereisd. Om deze reden zijn er veel nieuwe steden langs de kustlijn ontstaan. Eerst werden er nieuwe steden opgericht in Anatolië (Klein-Azië) en later langs de Zwarte Zee, in Cyprus, in Zuid-Italië, op Sicilië en rond het huidige Benghazi in Libië. Ze begonnen zelfs een stad, Naucratis, aan de rivier de Nijl in Egypte. De steden van vandaag, Syracuse, Napels, Marseille en Istanbul zijn begonnen als de Griekse steden Syracusa, Neapolis, Massilia en Byzantium.

De grote vier

In de 6e eeuw voor Christus werden sommige steden veel belangrijker dan de andere. Het waren Korinthe, Thebe, Sparta en Athene.

De Spartanen waren zeer gedisciplineerde soldaten. Ze versloegen de mensen die in hun buurt woonden en die mensen moesten het land bewerken voor de Spartanen. Deze "heloten" moesten de Spartanen een deel van het voedsel geven dat ze verbouwden en zo hoefden de Spartanen niet te werken. In plaats daarvan leerden ze hoe ze betere soldaten konden zijn. Er waren niet veel Spartanen, maar er waren wel veel "helots". De Spartaanse militaire kracht controleerde de heloten. De Spartanen hadden twee erfelijke koningen die hen in de oorlog leidden. Thuis werden ze ook geregeerd door een groep oude mannen genaamd de Gerousia (de senaat).

Athene werd een democratie in 510 voor Christus. De mannen kwamen naar een plaats in het centrum van de stad en besloten wat te doen. Het was de eerste plaats in de wereld waar de mensen besloten wat hun land moest doen. Ze zouden praten en dan stemmen over wat ze zouden doen op de Boule (het parlement). Maar de vrouwen stemden niet. Athene had slaven. Deze slaven waren eigendom van hun meesters en konden aan iemand anders worden verkocht. De Atheense slaven waren minder vrij dan de Spartaanse heloten. Elk jaar verkozen de Atheense burgers acht generaals die hen in de oorlog leidden.

De ruïnes van Sparta
De ruïnes van Sparta

Grieks-Perzische oorlogen

In 499 voor Christus kwamen de Griekse steden in Anatolië in opstand. Ze wilden niet meer dat Perzië over hen zou regeren. Athene stuurde 20 schepen om de Perzen op zee te bestrijden. De Grieken in Anatolië werden verslagen. De Perzische koning, Darius, besloot Athene te straffen. Hij stuurde soldaten en schepen om Athene te bevechten.

Athene vroeg om hulp van Sparta. Sparta wilde helpen, maar kon dat niet; ze hadden toen een religieus feest. Athene stuurde haar soldaten tegen de Perzische soldaten: tijdens de Slag bij Marathon (490 VC) versloegen ze de Perzen. Toen kwam de hulp van Sparta.

Bij de Slag om Thermopylae werden de Spartanen geleid door Leonidas en verzetten zich tegen het grote Perzische leger. Na een paar dagen leidde een verrader genaamd Ephialtes de Perzen rond op de pas achter het Griekse leger. In het besef dat de nederlaag onvermijdelijk was, liet Leonidas veel van zijn mannen vrij. Degenen die bleven wisten dat het een gevecht tot de dood zou worden. Leonides hield elite hoplieten (voetsoldaten) die levende zonen in huis hadden. Er waren ook geallieerde Thespianen en Thebans die vrijwillig bleven.

Op de derde dag leidde Leonidas zijn 300 Spartaanse hoplieten en hun bondgenoten tegen Xerxes en zijn machtige leger. De Spartaanse troepen vochten tot hun dood tegen deze Perzische troepenmacht om de pas lang genoeg te blokkeren om Xerxes en zijn leger bezet te houden terwijl de rest van het Griekse leger ontsnapte.

Na Thermopylae wilden veel Grieken naar het zuiden, naar de Peloponnesos. Omdat de Isthmus van Korinthe, de weg naar de Peloponnesos, erg smal is, wilden velen de Perzen daar bestrijden.

Athene lag ten noorden van Korinthe en ze had een marine. De leider van Athene, Themistocles, wilde de Perzen bestrijden bij het eiland Salamis. Xerxes besloot zijn vloot tegen de Griekse vloot te sturen vooraleer de Griekse schepen naar de Peloponnesos konden gaan. De Griekse vloot versloeg de Perzen bij de Slag om Salamis. Xerxes ging toen met veel van zijn soldaten naar huis, maar een Perzisch leger bleef in Griekenland. Dit leger werd verslagen bij de Slag bij Platea in 479 voor Christus.

De Perzische Invasie van Griekenland
De Perzische Invasie van Griekenland

Athene tegen Sparta

Nadat de Perzen op Platea waren verslagen, deden de Spartanen weinig meer. Maar Perzië was nog steeds gevaarlijk. Athene vroeg de Griekse steden op de eilanden in de Egeïsche Zee en in Anatolië om zich bij haar aan te sluiten. Deze steden stemden toe omdat ze bang waren voor Perzië. Deze steden vormden de Deliaanse Liga en Athene was hun leider. Veel van de steden van de Deliaanse Liga moesten Athene eerbetoon betalen. Athene gebruikte het geld om veel schepen en het Parthenon te bouwen. Sparta was nog steeds sterk op het land, maar Athene was sterker op de zee. Verschillende keren was er oorlog tussen Athene en Sparta. Toen besloot Athene veel schepen naar Sicilië te sturen om tegen de stad Syracuse te vechten. Sparta stuurde hulp naar Syracuse, en Athene werd verslagen. Geen van de Atheense schepen kwam terug.

Nu wilde Sparta schepen bouwen om Athene te bestrijden. Het duurde lang voordat Sparta Athene kon verslaan, maar tijdens de Slag om Aegospotami vernietigden de Spartanen de meeste schepen van Athene. De Atheners gebruikten een zeer geavanceerd type schip dat bekend staat als Triremes. Deze zeer geavanceerde gevechtsschepen hadden gesofisticeerde gevechtssystemen en werden voortgestuwd door roeiers. Aan het front van de Trireme bevond zich een grote bronzen ram. De roeiers roeiden met de Trireme naar een vijandelijke boot en ramden een gat in de romp. Dit was de meest effectieve manier voor de Trireme om andere boten te vernietigen. Soms gingen de soldaten (hoplieten genaamd) op de trireme aan boord van het vijandelijke schip en hielden het voor zichzelf. Toch werd de Atheense vloot van Triremes in 405 voor Christus in een veldslag vernietigd. Athene gaf zich het jaar daarop over en de oorlog was voorbij.

Dagelijks leven

Mannen die niet werken, vechten of discussiëren over politiek, kunnen tijdens het festival naar het oude Griekse theater gaan om naar drama's, komedies of tragedies te kijken. Vaak ging het daarbij om politiek en de goden van de Griekse mythologie. Vrouwen mochten niet in het theater optreden; mannelijke acteurs speelden vrouwelijke rollen.

Vrouwen deden huishoudelijk werk, zoals spinnen, weven, schoonmaken en koken. Ze waren niet betrokken bij het openbare leven of de politiek. Vrouwen uit rijke gezinnen hadden echter wel slaven om huishoudelijk werk voor hen te verrichten.

Oudgriekse spellen

De beroemde Olympische Spelen werden om de vier jaar in Olympia gehouden. Ze waren alleen voor mannen, en vrouwen mochten er niet bij zijn, zelfs niet als toeschouwers. De sporten waren onder andere hardlopen, speerwerpen, discuswerpen en worstelen. De Spelen waren ongewoon, omdat de atleten uit elke Griekse stad konden komen.

Een andere wedstrijd, de Heraean Games, werd gehouden voor vrouwen. Het werd ook gehouden in Olympus op een ander tijdstip dan het mannenevenement.

De regels voor meisjes in Sparta waren anders dan in andere steden. Ze werden getraind in dezelfde gebeurtenissen als jongens, omdat Spartanen geloofden dat sterke vrouwen sterke baby's zouden voortbrengen die toekomstige krijgers zouden worden. Hun meisjes atleten waren ongetrouwd en deden naakt of in korte jurken. Jongens mochten de atleten in de gaten houden, in de hoop huwelijken en nakomelingen te creëren.

Later, in de Klassieke periode, konden meisjes meedoen aan dezelfde festivals als de mannen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3