Parkeren

Een voertuig parkeren betekent stoppen en het ergens achterlaten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het voertuig ergens geparkeerd staat waar parkeren is toegestaan, anders kan de bestuurder een boete moeten betalen, of erger nog, het voertuig kan worden klemgereden. Auto's worden meestal geparkeerd op opritten, parkeerplaatsen, garages of aan de kant van de straat.

Het parkeren van een auto is gemakkelijker dan het parkeren van een groot voertuig zoals een vrachtwagen of een touringcar. Deze grote voertuigen moeten vaak naar speciale parkeerterreinen. Regels over parkeren maken deel uit van de verkeersregels, en die zullen van land tot land sterk verschillen. Het is verboden om op de stoep te parkeren

Auto's geparkeerd langs een straat in PraagZoom
Auto's geparkeerd langs een straat in Praag

Voertuig parkeren

Wanneer de bestuurder op een weg rijdt, kan het gebeuren dat hij een plaats ziet die groot genoeg is om zijn voertuig te parkeren. Hij moet stoppen net nadat hij de ruimte is gepasseerd, naast de volgende auto, dan achteruit rijden (achteruit rijden) langzaam naar binnen, in de richting van de stoeprand, en dan het stuurwiel zo draaien dat hij de auto voor hem net mist. Dan kan hij zich aanpassen en evenveel ruimte tussen de twee auto's laten. Dit proces wordt "parallel parkeren" genoemd. Als de ruimte breed genoeg is voor twee auto's kan hij vooruit de ruimte inrijden in plaats van achteruit. Correct parkeren vergt oefening en enige ervaring. De bestuurder mag een wiel niet tegen de stoeprand rammen of schuren. Hierdoor kan de band lek raken.

Plaatsen om te parkeren

Op de weg

Voertuigen kunnen vaak aan de kant van de weg worden geparkeerd. Ze worden meestal evenwijdig aan de stoeprand geparkeerd. Op sommige plaatsen staan de parkeerplaatsen in een hoek van 45 graden ten opzichte van de stoeprand. Soms zijn er geen beperkingen: men kan er gratis parkeren, zolang men wil.

Op andere plaatsen is parkeren helemaal niet toegestaan (bv. waar er dubbele gele lijnen zijn (in Groot-Brittannië)) of slechts gedurende beperkte perioden. Parkeren is niet toegestaan op straten waar gebouwd wordt. Parkeren mag niet worden toegestaan op straten die open moeten zijn voor noodverkeer zoals ambulances en brandweerwagens. In de winter mag er niet geparkeerd worden op bepaalde straten die aangeduid zijn als "sneeuwroute". Deze routes moeten vrij zijn van voertuigen zodat sneeuwruimers erdoor kunnen om hun werk te doen.

Bestuurders moeten soms betalen om te parkeren. Geld kan worden gestoken in parkeermeters die zich bij elk parkeervak bevinden. Er kan een automaat in de buurt zijn waar de bestuurder moet betalen, en dan krijgt hij een kaartje dat hij in de auto moet achterlaten om te laten zien dat hij betaald heeft. De tijd en datum van aankomst worden op het ticket afgedrukt.

Klemmen en slepen

Als een automobilist niet betaalt, of langer blijft staan dan hem is toegestaan, kan hij een bekeuring krijgen van een verkeersbegeleider, een politieagent of een metermeisje. Deze mensen hebben tot taak op straat te patrouilleren en illegaal geparkeerde auto's op te sporen. Er wordt een bekeuring uitgeschreven. Er moet een boete worden betaald.

In sommige steden kunnen de auto's worden vastgeklemd of "booted" (in de VS). Dit betekent dat een zware klem ("boot") aan een van de wielen wordt bevestigd. De auto kan niet worden weggereden. De bestuurder moet dan het klemmende bedrijf bellen om te regelen dat zij de klem losmaken. Dit kost veel geld.

Op sommige plaatsen kan de auto door de politie worden meegenomen. Zij brengen hem naar een speciale parkeerplaats onder politiecontrole. Het voertuig wordt met een kraan op een vrachtwagen gehesen en weggebracht. Het kan ook door een takelwagen worden meegenomen. Het kost veel geld om iemands auto terug te krijgen.

Parkings en parkeerterreinen

Parkeerterreinen zijn plaatsen waar men zijn auto kan parkeren en achterlaten. De grootte van deze plaatsen kan variëren van zeer klein tot zeer groot. Ze kunnen verhard zijn met asfalt, beton of ander materiaal. Ze kunnen bedekt zijn met grind, of gewoon met kale aarde.

In stedelijke gebieden zijn parkeerterreinen meestal verhard. De parkeervakken voor auto's zijn uitgemeten en op het trottoir geschilderd. Bestuurders worden geacht binnen deze sleuven te parkeren. Auto's staan meestal naast elkaar geparkeerd op een parkeerplaats.

Het kan zijn dat er een parkeerwachter aanwezig is die een vast bedrag voor het parkeren int of een ticket afgeeft waarop de aankomsttijd van de bestuurder staat vermeld. Het bedrag wordt geïnd wanneer de bestuurder vertrekt. Soms kan de bestuurder het ticket krijgen via een mechanisch apparaat bij de ingang. Bij het verlaten van de parkeergarage betaalt hij het bedrag aan de parkeerwachter, die meestal in een hokje bij de uitgang staat.

Parkings en parkeerterreinen kunnen gevaarlijk zijn voor bestuurders en hun passagiers. Sommige zijn 's nachts niet (of slecht) verlicht. Personen die uit zijn op kattenkwaad of criminele activiteiten kunnen ongezien hun gang gaan. Grote parken en parkeerplaatsen trekken zowel mannelijke als vrouwelijke prostituees aan die, als ze worden weggestuurd, wraak kunnen nemen, bijvoorbeeld door een voertuig te "bekladden". Andere gevaren in stedelijke kavels zijn roestige spijkers op het trottoir, gebroken glas en ongedierte zoals ratten.

Op een braderie, schuurverkoop, countryconcert of ander landelijk evenement kunnen chauffeurs hun voertuig parkeren in een weiland dat is gemaaid en afgezet met touwen of balen hooi om chauffeurs het gebied in en uit te leiden. Bij de ingang staat meestal een begeleider die de chauffeurs adviseert waar ze moeten parkeren. Soms (maar meestal niet) wordt een vergoeding gevraagd voor het parkeren in een dergelijk gebied. Een "Park and Ride" is een grote parkeerplaats aan de rand van een stad. In plaats van naar het centrum van de stad te rijden, kunnen bestuurders daar parkeren en een bus of tram naar het centrum nemen.

Bij een ander type parkeerplaats, een zogeheten "attendant parking", laat de bestuurder de autosleutels achter bij een begeleider. De begeleider rijdt de auto en parkeert hem zo dat alle auto's dicht bij elkaar staan. Dit bespaart ruimte. Dit type parkeerplaats is gebruikelijk op luchthavens. De bestuurder kan de begeleider vertellen wanneer hij verwacht terug te zijn.

Sommige parkings zijn privéparkings. Zij kunnen alleen worden gebruikt door personen die het hotel, de winkel of het bedrijf bezoeken waartoe de parkeerplaats behoort. Mensen die daar illegaal parkeren, kunnen te maken krijgen met klemrijden, wegslepen, of een bekeuring van hun voertuig.

Op een drukke snelweg is een gebied net naast de hoofdweg beschikbaar om te parkeren. Dit worden uitwijkplaatsen of rustplaatsen genoemd. Soms is er een stoeprand. Soms is er een toilet of zijn er automaten voor drankjes en snacks. Soms zijn er volwaardige restaurants en souvenirwinkels. Parkeren is riskant. Deze gebieden staan meestal niet onder toezicht en zijn vaak de verblijfplaats van criminelen zoals prostituees en drugsdealers. Homoseksuelen verzamelen zich op deze plaatsen om "hun ding te doen" en trekken vaak de aandacht van de politie.

Parkeerplaats voor gehandicapten

Sommige parkeerterreinen hebben een aantal plaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten. Deze plaatsen bevinden zich meestal bij de uitgang van de parkeerplaats of bij de voordeuren van de winkel, het hotel, het restaurant enz. Dit is een gemak voor de gehandicapte bestuurder of passagier. De gehandicapte kan zonder veel moeite de winkel of het restaurant in- en uitstappen. Deze gehandicaptenparkeerplaatsen zijn meestal beperkt tot een paar plaatsen die duidelijk zijn aangegeven.

De gehandicaptenplaatsen zijn meestal breder dan de andere, zodat de deuren van het voertuig wijd open kunnen zodat de gehandicapte kan uitstappen. Het is belangrijk om een geldige gehandicaptenbadge of andere insignes in of op het voertuig te tonen. Zo weten winkeliers en wegsleepdiensten dat de auto legaal geparkeerd staat. Bestuurders met een handicap mogen niet op deze invalidenparkeerplaatsen parkeren. Zij lopen het risico te worden weggesleept of een boete te krijgen.

Parkeergarages

Parkeergarages (of parkeergarages met meerdere verdiepingen) zijn gebouwen van beton en staal. Zij worden gebruikt voor het parkeren van voertuigen. Sommige worden gebouwd op straten in het centrum van de stad waar parkeerruimte op straat beperkt kan zijn. Parkeergarages zijn gewoonlijk verscheidene verdiepingen hoog. De niveaus zijn met elkaar verbonden door hellingbanen. Veel parkeergarages zijn open voor het weer. In de winter kunnen ze koud, besneeuwd en winderig zijn. Soms zijn er op het straatniveau van een parkeergarage winkels, cafés en andere bedrijven.

Een bestuurder gaat bij een ingang de garage binnen. Hij neemt een ticket met aankomsttijdstempel aan van een bewaker of een mechanisch apparaat. Hij kan verschillende hellingen oprijden om een parkeerplaats te vinden. Hij laat zijn ticket in de auto achter waar de parkeerwachter het kan zien. Bij het wegrijden doet hij zijn raampje omlaag en betaalt hij het parkeergeld bij de uitgang. Een slagboom wordt opgeheven, en hij rijdt weg.

Parkeergarages kunnen gevaarlijk zijn voor chauffeurs en hun passagiers. Deze gebouwen zijn soms slecht verlicht, slecht bemand en worden niet altijd in de gaten gehouden voor mogelijke problemen. In een parkeergarage zijn er plaatsen waar iemand die uit is op kattenkwaad of criminele activiteiten zich kan verstoppen of kan ontsnappen. Afgesloten trappen en liften kunnen gevaarlijk zijn, vooral voor iemand die alleen is.

Parkeergarages zijn soms te vinden bij kantoorgebouwen, ziekenhuizen, universiteiten, politiebureaus en andere drukke plaatsen waar de ruimte beperkt is. Sommige appartementsgebouwen hebben hun eigen parkeergarages. Deze zijn bestemd voor de huurders van het appartementsgebouw. Sommige gebouwen hebben ondergrondse parkeergarages. Ook deze garages zijn uitsluitend bestemd voor bewoners, werknemers en klanten.

Op straat parkerenZoom
Op straat parkeren

Geklemd wiel in WarschauZoom
Geklemd wiel in Warschau

Parkeerterrein in NederlandZoom
Parkeerterrein in Nederland

Parkeermeter in Dallas, Texas, VSZoom
Parkeermeter in Dallas, Texas, VS

Parkeerplaats voor een gehandicapte bestuurder in AustraliëZoom
Parkeerplaats voor een gehandicapte bestuurder in Australië

Parkeergarage in FloridaZoom
Parkeergarage in Florida

Interieur van een parkeergarageZoom
Interieur van een parkeergarage


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3