Parlement van Pakistan

Het parlement van Pakistan, officieel bekend als Majlis-e-Shoora (Urdu: مجلس شوری, Raad van Adviseurs in het Urdu en het Perzisch, maar ook wel "Parlement" genoemd) is het federale en hoogste wetgevende orgaan van Pakistan. Het is een tweekamerstelsel van de federale wetgevende macht van Pakistan, bestaande uit de Senaat (hogerhuis) en de Nationale Vergadering (lagerhuis). Volgens artikel 50 van de grondwet van Pakistan van 1973 maakt ook de president van Pakistan deel uit van de raad.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3