Parlementair systeem

Een parlementair bestuurssysteem betekent dat de uitvoerende macht de directe of indirecte steun van het parlement heeft. Deze steun blijkt meestal uit een motie van vertrouwen. Een evenwichtige verhouding tussen de uitvoerende en de wetgevende macht in een parlementair systeem wordt verantwoord bestuur genoemd.

De scheiding van bevoegdheden tussen de uitvoerende en de wetgevende macht is niet zo duidelijk als in een presidentieel systeem. Er zijn verschillende manieren om de macht te verdelen tussen de drie takken die het land besturen (de uitvoerende macht (of ministers), de wetgevers en de rechters).

Parlementaire systemen hebben meestal een regeringshoofd en een staatshoofd. Ze veranderen na afloop van hun ambtstermijn. Het hoofd van de regering is de premier, die de echte macht heeft. Het staatshoofd kan een gekozen president zijn of, in het geval van een constitutionele monarchie, erfelijk.

Voorbeelden van landen die een parlementair stelsel hanteren, zijn de meeste landen die een democratie zijn. Het Parlement is in elk land anders.

Staten met een parlementair stelsel zijn in het rood (constitutionele monarchieën met een parlement) en oranje (parlementaire republieken met een niet-royaal staatshoofd). Staten in het groen hebben het staatshoofd en het hoofd van de regering in één ambt, gevuld met de keuze van het parlement en afzonderlijk verkozen.
Staten met een parlementair stelsel zijn in het rood (constitutionele monarchieën met een parlement) en oranje (parlementaire republieken met een niet-royaal staatshoofd). Staten in het groen hebben het staatshoofd en het hoofd van de regering in één ambt, gevuld met de keuze van het parlement en afzonderlijk verkozen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3