Uitvoerende macht

De uitvoerende macht is de tak van de regering die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de staat. (Executive is een afkorting van executive branch of uitvoerende macht).

Volgens de doctrine van de scheiding der machten wordt de uitvoerende macht niet geacht wetten te maken (rol van de wetgevende macht), noch deze te interpreteren (rol van de rechterlijke macht). De uitvoerende macht wordt geacht de wetten uit te voeren.

De uitvoerende macht wordt geleid door het hoofd van de regering. Het hoofd van de regering wordt bijgestaan door een aantal ministers, die meestal verantwoordelijk zijn voor bepaalde gebieden (bijv. gezondheidszorg, onderwijs, buitenlandse zaken), en door vele overheidsmedewerkers of ambtenaren.

In een presidentieel systeem kan deze persoon (de president) ook het staatshoofd zijn, maar in een parlementair systeem is hij of zij meestal de leider van de grootste partij in de wetgevende macht en wordt hij of zij meestal premier genoemd (Taoiseach in de Republiek Ierland, (bond)bondskanselier in Duitsland en Oostenrijk). In Frankrijk wordt de uitvoerende macht gedeeld door de president en de premier en dit systeem is overgenomen in een aantal voormalige Franse koloniën. Zwitserland en Bosnië en Herzegovina hebben soortgelijke systemen.


 

Gerelateerde pagina's

Wet

Kernvakken

  • Burgerlijk
  • Crimineel

Andere onderwerpen

 • Agrarisch recht
 • Luchtvaartrecht
 • Amnestiewet
 • Bankrecht
 • Faillissement
 • Handelsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Conflict van recht
 • Bouwrecht
 • Bescherming van de consument
 • Ondernemingsrecht
 • Cyberrecht
 • Verkiezingswet
 • Energierecht
 • Amusementsrecht
 • Milieurecht
 • Familierecht
 • Financieel recht
 • Financiële regelgeving
 • Gezondheidsrecht
 • Geschiedenis van de advocatuur
 • Geschiedenis van de Amerikaanse advocatuur
 • Immigratiewetgeving
 • Intellectueel eigendom
 • Internationaal strafrecht
 • Internationale mensenrechten
 • Internationale slavernij wetten
 • Jurimetrie
 • Arbeid
 • Oorlogsrecht
 • Juridische archeologie
 • Juridische fictie
 • Maritiem recht
 • Mediawet
 • Militair recht
 • Successie
 • Productaansprakelijkheid
 • Internationaal publiekrecht
 • Ruimtevaartwetgeving
 • Sportrecht
 • Fiscaal recht
 • Vervoersrecht
 • Vertrouwensrecht
 • Niet gehandhaafde wet
 • Vrouwen in het recht

Rechtsbronnen

  • Goddelijke wet
 • Jurisprudentie

Wetgeving

  • Edict
  • Uitvoerend bevel
  • Proclamatie
  • Concordaat
 • Wettelijk recht

Rechtssystemen

  • Canoniek recht
  • Hindoeïstisch recht
  • Wet Jain
  • Joodse wet
  • Sharia
 • Romeins recht
 • Socialistische wet
 • Wettelijk recht
 • Xeer
 • Yassa

Rechtstheorie

 • Contracttheorie
 • Kritische juridische studies
 • Vergelijkend recht
 • Feministisch
 • Fundamentele theorie van het canonieke recht
 • Recht en economie
 • Juridisch formalisme
 • Geschiedenis
 • Internationale rechtstheorie
 • Legaliteitsbeginsel
 • Rechtsstaat
 • Sociologie

Rechtspraak

 • Arrest
 • Rechterlijke toetsing
 • Bevoegdheid
 • Jury
 • Justitie
 • Praktijk van het recht

Juridische instellingen

 • Bureaucratie
 • De bar
 • De bank
 • Maatschappelijk middenveld
 • Rechtbank
 • Rechtbank van billijkheid
 • Verkiezingscommissie
 • Uitvoerend
 • Rechterlijke macht
 • Rechtshandhaving
 • Juridisch onderwijs
  • Rechtenstudie
 • Categorie
 • Index
 • Schets
 • Portaal

Autoriteitcontrole: Nationale bibliotheken Edit this at Wikidata

 • Oekraïne
 • Duitsland
 • Verenigde Staten
 • Japan
 • Tsjechië
 • De NLK id KSH1998008672 is niet geldig.
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de uitvoerende macht?


A: De uitvoerende macht is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de staat. Het wordt ook wel de uitvoerende macht of de uitvoerende tak genoemd.

V: Wat is de rol van de uitvoerende macht bij het maken en interpreteren van wetten?


A: Volgens de doctrine van de scheiding der machten wordt de uitvoerende macht niet geacht wetten te maken (rol van de wetgevende macht) of te interpreteren (rol van de rechterlijke macht). Het is de taak van de uitvoerende macht om wetten ten uitvoer te leggen.

V: Wie leidt de uitvoerende macht?


A: Het hoofd van de regering leidt de uitvoerende macht. Dit kan een president zijn in een presidentieel systeem of een minister-president in een parlementair systeem.

V: Wie helpt de regeringsleider bij het leiden van de uitvoerende macht?


A: De regeringsleider wordt bijgestaan door ministers die verantwoordelijk zijn voor bepaalde gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs en buitenlandse zaken, en door vele ambtenaren en andere overheidsmedewerkers.

V: Zijn er landen die de macht delen tussen hun president en hun premier?


A: Ja, Frankrijk heeft dit systeem overgenomen in enkele voormalige Franse kolonies zoals Zwitserland en Bosnië-Herzegovina.

V: Hoe werkt deze gedeelde macht tussen president en premier?


A: In deze landen met gedeelde macht tussen presidenten en premiers zijn beiden betrokken bij het nemen van beslissingen over het bestuur van hun land.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3