Uitvoerende macht

De uitvoerende macht is de tak van de overheid die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de staat.

Volgens de doctrine van de scheiding der machten wordt de uitvoerende macht niet geacht wetten te maken (rol van de wetgevende macht), noch deze te interpreteren (rol van de rechterlijke macht). De uitvoerende macht wordt verondersteld de wetten in praktijk te brengen.

De uitvoerende macht wordt geleid door het hoofd van de regering. De regeringsleider wordt bijgestaan door een aantal ministers, die meestal verantwoordelijk zijn voor bepaalde gebieden (bijv. gezondheid, onderwijs, buitenlandse zaken), en door vele ambtenaren of overheidsambtenaren.

In een presidentieel systeem kan deze persoon (de president) ook het staatshoofd zijn, maar in een parlementair systeem is hij of zij meestal de leider van de grootste partij in de wetgevende macht en wordt hij of zij meestal de premier genoemd (Taoiseach in de Republiek Ierland, (bonds)bondskanselier in Duitsland en Oostenrijk). In Frankrijk wordt de uitvoerende macht gedeeld door de president en de premier en dit systeem is overgenomen in een aantal voormalige Franse koloniën. Zwitserland en Bosnië-Herzegovina hebben vergelijkbare systemen.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3