Verantwoordelijke overheid

Verantwoordelijk bestuur is een principe van sommige democratische regeringen. Het is niet hetzelfde als een regering met verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijke regering is een regering waarin sprake is van een zekere mate van verantwoording tegenover het parlement. Er is ook het fundamentele concept van het tweekamerstelsel. In het Verenigd Koninkrijk heeft de verantwoordingsplicht bijvoorbeeld de neiging naar het Lagerhuis (House of Commons) te gaan, omdat het Hogerhuis (House of Lords) niet volledig is gekozen. Er is dus een betere vertegenwoordiging van degenen die voor de regering hebben gestemd die de doctrine van de parlementaire soevereiniteit bezit.

In de regering van een land dat gebruik maakt van een verantwoordelijke overheid zijn de leiders van de uitvoerende macht (het kabinet genoemd) ook lid van de wetgevende macht. Ook moet het kabinet de steun hebben van de meerderheid van de wetgevende macht om aan de macht te blijven. Als het de steun van de wetgevende macht verliest, zal er een verkiezing plaatsvinden of zal een andere politieke partij een nieuw kabinet vormen.

Landen die gebruik maken van een verantwoordelijke overheid hebben meestal een parlementair overheidssysteem. Enkele voorbeelden van landen met een verantwoordelijke overheid zijn het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.

In landen die geen verantwoordelijke regering hebben, worden het kabinet en de wetgevende macht elk afzonderlijk gekozen. Dit systeem heeft meer scheiding der machten dan een systeem met een verantwoordelijke overheid. Enkele voorbeelden van landen die geen systeem van verantwoordelijk bestuur hebben zijn de Verenigde Staten en Frankrijk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3