Verantwoordelijke overheid

Verantwoordelijk bestuur is een principe van sommige democratische regeringen. Het is niet hetzelfde als een regering met verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijke regering is een regering waarin sprake is van een zekere mate van verantwoording tegenover het parlement. Er is ook het fundamentele concept van het tweekamerstelsel. In het Verenigd Koninkrijk heeft de verantwoordingsplicht bijvoorbeeld de neiging naar het Lagerhuis (House of Commons) te gaan, omdat het Hogerhuis (House of Lords) niet volledig is gekozen. Er is dus een betere vertegenwoordiging van degenen die voor de regering hebben gestemd die de doctrine van de parlementaire soevereiniteit bezit.

In de regering van een land dat gebruik maakt van een verantwoordelijke overheid zijn de leiders van de uitvoerende macht (het kabinet genoemd) ook lid van de wetgevende macht. Ook moet het kabinet de steun hebben van de meerderheid van de wetgevende macht om aan de macht te blijven. Als het de steun van de wetgevende macht verliest, zal er een verkiezing plaatsvinden of zal een andere politieke partij een nieuw kabinet vormen.

Landen die gebruik maken van een verantwoordelijke overheid hebben meestal een parlementair overheidssysteem. Enkele voorbeelden van landen met een verantwoordelijke overheid zijn het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.

In landen die geen verantwoordelijke regering hebben, worden het kabinet en de wetgevende macht elk afzonderlijk gekozen. Dit systeem heeft meer scheiding der machten dan een systeem met een verantwoordelijke overheid. Enkele voorbeelden van landen die geen systeem van verantwoordelijk bestuur hebben zijn de Verenigde Staten en Frankrijk.

Vragen en antwoorden

V: Wat is verantwoordelijk bestuur?


A: Verantwoordelijke regering is een principe van sommige democratische regeringen waarin een zekere mate van verantwoording wordt afgelegd tegenover het parlement en het concept van tweekamerstelsel.

V: Wat is het verschil met een regering met verantwoordelijkheid?


A: Een verantwoordelijke regering is een regering waarin de leiders van de uitvoerende macht ook lid zijn van de wetgevende macht, terwijl een regering met verantwoordelijkheid deze vereiste niet hoeft te hebben.

V: Welke landen gebruiken een verantwoordelijke regering?


A: Landen die een verantwoordelijke regering hebben, hebben meestal een parlementair regeringsstelsel, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.

V: Welke landen gebruiken geen verantwoordelijk bestuur?


A: Landen die geen systeem van verantwoordelijke overheid hebben zijn onder andere de Verenigde Staten en Frankrijk.

V: Hoe werkt verantwoordelijke vertegenwoordiging in landen met een verantwoordelijke overheid?


A: In landen met een verantwoordelijke regering is de verantwoordingsplicht meestal gericht op het Lagerhuis (House of Commons), aangezien de leden van het Hogerhuis (House of Lords) niet volledig worden verkozen. Hierdoor zijn degenen die op de regeringspartij hebben gestemd beter vertegenwoordigd.


V: Hoe kan een kabinet aan de macht blijven in een systeem met verantwoordelijke regeringen?


A: Het kabinet moet de steun hebben van een meerderheid binnen de wetgevende macht om aan de macht te blijven; verliest het deze steun, dan worden er verkiezingen gehouden of wordt er een nieuw kabinet gevormd door een nieuwe politieke partij.

V:Wat voor soort scheidingsbevoegdheden bestaan er in systemen zonder verantwoordelijke regeringen?


A:In landen zonder systemen met verantwoordelijke regeringen is er meer scheiding tussen de machten omdat zowel de kabinetten als de wetgevende machten afzonderlijk worden verkozen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3