Australian Defence Force

De Australische Defensiemacht (ADF) is de militaire organisatie die verantwoordelijk is voor de verdediging van Australië. Zij bestaat uit de Royal Australian Navy, het Australische leger, de Royal Australian Air Force en een aantal gezamenlijke groepen.

Aanvankelijk richtte de Australische regering drie afzonderlijke gewapende diensten op. In 1976 besloot de regering tot één militair hoofdkwartier. In de loop van de tijd hebben de drie diensten hoofdkwartieren, logistiek en trainingskampen samengevoegd.

De ADF is klein, maar gebruikt veel technologie. Met 53.000 voltijdse actieve dienstplichtigen en 20.000 deeltijdse reservisten is het de grootste strijdmacht in Oceanië. Het is veel kleiner dan de meeste Aziatische strijdkrachten. De ADF heeft niet genoeg mensen op sommige hooggekwalificeerde gebieden, maar is toch in staat strijdkrachten naar veel gebieden buiten Australië te sturen.Vragen en antwoorden

V: Wat is de Australische defensiemacht (ADF)?


A: De Australische defensiemacht (ADF) is de militaire organisatie die verantwoordelijk is voor de verdediging van Australië.

V: Wat zijn de onderdelen van de ADF?


A: De ADF bestaat uit de Royal Australian Navy, het Australische leger, de Royal Australian Air Force en een aantal gezamenlijke groepen.

V: Wat bracht de Australische regering ertoe één enkel militair hoofdkwartier op te richten?


A: In 1976 besloot de regering tot één enkel militair hoofdkwartier na de oprichting van drie afzonderlijke gewapende diensten.

V: Wat gebruikt de ADF voor zijn militaire operaties?


A: De ADF is klein, maar gebruikt veel technologie voor zijn militaire operaties.

V: Hoeveel actieve leden heeft de ADF?


A: De ADF heeft 53.000 voltijdse mensen in actieve dienst.

V: Hoe verhoudt de omvang van de ADF zich tot andere strijdkrachten in de regio?


A: De ADF is de grootste strijdmacht in Oceanië, maar veel kleiner dan de meeste Aziatische strijdkrachten.

V: Beschikt de ADF over voldoende gekwalificeerd personeel?


A: De ADF beschikt niet over voldoende mensen op sommige hooggekwalificeerde gebieden, maar is toch in staat om troepen te sturen in veel regio's buiten Australië.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3